Tin Văn hóa xã hội

MTTQ Phúc Yên đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động

5 năm qua, MTTQ thành phố Phúc Yên đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng thành phố Phúc Yên phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

MTTQ thành phố đã nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đoàn kết các dân tộc ở địa phương. Trong 5 năm, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tổ chức nhiều hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 70.000 lượt đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Các tổ chức thành viên thường xuyên mở rộng hoạt động, thu hút thêm hội viên vào tổ chức. Các cá nhân tiêu biểu ở cộng đồng dân cư được giới thiệu tham gia tổ hoà giải; các già làng, trưởng bản, trùm trưởng các họ giáo tích cực tham gia Ban Công tác mặt trận ở khu dân cư, phát huy những kinh nghiệm, uy tín trong công tác tuyên truyền,vận động. Từ đó, đa dạng và làm phong phú hơn các hoạt động của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, hoàn thành tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương và cơ sở.

Công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân được quan tâm. Hàng năm, nhân dịp các ngày lễ, Tết, Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành viên đã tham mưu với cấp uỷ, chính quyền trích ngân sách; vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng hàng nghìn suất quà cho gia đình chính sách, gia đình khó khăn. Các tổ chức thành viên tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, tạo điều kiện giúp hội viên vay vốn phát triển sản xuất, nhiều hội viên đã vươn lên thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm trên địa bàn thành phố giảm (năm 2015 còn 3,05% theo chuẩn nghèo mới; đến năm 2019, giảm còn 1,08%).

Bên cạnh đó, MTTQ thành phố đã động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, các hoạt động xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Tiêu biểu là các cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...

MTTQ thành phố Phúc Yên và các tổ chức thành viên tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo. Trong 5 năm, MTTQ đã vận động các nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân thành phố đóng góp ủng hộ quỹ Vì người nghèo” 6,7 tỷ đồng; Ban Vận động quỹ “Vì người nghèo”, các tổ chức thành viên đã vận động xây mới, sửa chữa 75 nhà Đại đoàn kết trị giá 4,8 tỷ đồng; tặng 11 bò sinh sản cho hộ nghèo trị giá 174 triệu đồng; trích 68 triệu đồng hỗ trợ 136 suất quà cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán và dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11). MTTQ thành phố đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp ủng hộ quỹ cứu trợ được hơn 700 triệu đồng, trích hỗ trợ huyện Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình hơn 100 triệu đồng; trích nộp về Ban Chỉ đạo quỹ cứu trợ tỉnh để hỗ trợ các tỉnh bị ảnh hưởng bão, lũ tổng số tiền gần 495 triệu đồng; trích quỹ cứu trợ thành phố 15 triệu đồng hỗ trợ sửa nhà cho người dân bị thiên tai; đề nghị tỉnh trích quỹ cứu trợ 10 triệu đồng hỗ trợ các gia đình bị đổ nhà do ảnh hưởng mưa bão...

MTTQ thành phố đã vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, giữ vững mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân. Hàng năm, MTTQ thành phố phối hợp với các tổ chức thành viên làm tốt công tác vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong 5 năm, Ủy ban MTTQ thành phố đã thực hiện 15 cuộc giám sát; MTTQ các xã, phường thực hiện 175 cuộc giám sát. Qua giám sát đã phát hiện và tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị, được các đơn vị tiếp thu kịp thời, từ đó, nâng cao vai trò, vị thế của MTTQ trong công tác giám sát, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo mọi điều kiện để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Trong 2 năm (2017, 2018), MTTQ thành phố tổ chức 3 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, 1 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với lãnh đạo trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Qua đối thoại giúp lãnh đạo trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị của nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề mới nảy sinh.

Trước nhiệm kỳ 2019 – 2024, Ủy ban MTTQ các cấp thành phố đã thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy, chỉ đạo và tổ chức đại hội. Trong quý I năm 2019, 10/10 MTTQ các xã, phường trên địa bàn đã tổ chức thành công đại hội và bầu 26 đồng chí Thường trực Ủy ban MTTQ, 328 ủy viên Ủy ban MTTQ cấp xã.

Lưu Văn Giang

Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Phúc Yên

Ngày đăng: 17/05/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*