Tin Văn hóa xã hội

Khắc phục tình trạng đơn điệu, trùng lặp trong sinh hoạt chi bộ ở Phúc Yên

Xác định chất lượng sinh hoạt chi bộ là yếu tố quyết định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, Thành ủy Phúc Yên đã triển khai nhiều giải pháp, từng bước khắc phục tình trạng đơn điệu, trùng lặp trong sinh hoạt chi bộ, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nội dung, phương pháp và cách thức tiến hành sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề... của các chi bộ trong toàn Đảng bộ thành phố.

 

Tổ kiểm tra của BTV Đảng ủy phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên kiểm tra định kỳ công tác sinh hoạt Đảng tại Chi bộ tổ dân phố 1. Ảnh Dương Chung

Bám sát các chỉ thị, văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, Thành ủy Phúc Yên đã ban hành nhiều văn bản, nghị quyết về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn. Để hướng dẫn các chi bộ thực hiện sinh hoạt đảm bảo theo đúng quy định, đồng thời, nắm bắt tình hình và lãnh đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở, BTV Thành ủy phân công các đồng chí Ủy viên BTV phụ trách các Đảng bộ trực thuộc và thành lập các tổ công tác dự sinh hoạt ở chi bộ cơ sở.

Bên cạnh đó, BTV Thành ủy chỉ đạo các Đảng bộ cơ sở thường xuyên kiểm tra, giám sát và hướng dẫn sinh hoạt chi bộ cấp mình quản lý; phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt hàng tháng ở các chi bộ, kết hợp việc chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt với kiểm điểm, đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI, XII). Kết quả đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng năm là căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và cấp ủy viên cấp trên trực tiếp được giao dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Phúc Yên cho biết: “Việc phân công các đồng chí Ủy viên BTV phụ trách các Đảng bộ trực thuộc và thành lập các tổ công tác dự sinh hoạt chi bộ cơ sở đã giúp BTV Thành ủy nắm chắc tình hình cơ sở để có chủ trương đúng và sát với thực tế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Tổ công tác dự sinh hoạt chi bộ vừa nắm thêm tình hình ở cơ sở, vừa kiểm tra, góp ý về nội dung, quy trình, cách ghi biên bản, cách điều hành cuộc họp chi bộ, giải đáp kịp thời những ý kiến, kiến nghị của đảng viên và nhân dân… Nhờ đó, nhiều vấn đề nảy sinh ở khu dân cư được chỉ đạo giải quyết kịp thời, tạo niềm tin đối với đảng viên và nhân dân địa phương…”.

Mặt khác, Thành ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy xây dựng định hướng nội dung sinh hoạt hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề cho các chi bộ. Đồng thời, tăng cường các giải pháp nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ cấp ủy, nhất là đồng chí Bí thư chi bộ thông qua việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị.

Thực hiện Đề án 04 của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh giai đoạn 2017 - 2020”, Thành ủy Phúc Yên đã chỉ đạo việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở sau khi tiến hành giải thể chi bộ cơ quan, chi bộ quân sự xã, phường trên địa bàn để chuyển về sinh hoạt Đảng tại nơi cư trú đã tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên và quần chúng nơi cư trú; những vấn đề bức xúc của nhân dân ở các thôn dân cư cũng được tiếp nhận và giải quyết kịp thời, chất lượng sinh hoạt, vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ nông thôn từ đó được nâng lên.

Đến nay, nền nếp và chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ của thành phố có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả hơn. Các chi bộ đã chuẩn bị chu đáo nội dung, chương trình sinh hoạt và tổ chức sinh hoạt theo đúng quy trình hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Dự thảo nghị quyết được chuẩn bị chất lượng, sát với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, phát huy dân chủ trong thảo luận xây dựng nghị quyết. Nhiều chi bộ đã tập trung thảo luận thẳng thắn và giải quyết được những vấn đề nổi cộm tại địa phương như: Giải phóng mặt bằng; giải quyết đất dịch vụ; ô nhiễm môi trường; các vấn đề về an ninh trật tự, an toàn xã hội…

Đồng chí Nguyễn Thị Tính, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 1, phường Xuân Hòa (Phúc Yên) cho biết: “Được sự hướng dẫn sát sao của các đồng chí Tổ công tác Thành ủy và Đảng ủy phường, chất lượng sinh hoạt của chi bộ ngày càng được nâng lên, đi vào nền nếp, đảm bảo theo đúng quy định. Các buổi sinh hoạt chi bộ luôn bám sát nghị quyết của Đảng ủy phường và thực tế tại địa bàn để đề ra các giải pháp tập trung giải quyết những vấn đề cụ thể gắn với đời sống nhân dân. Sau sinh hoạt, trên cơ sở nội dung nghị quyết lãnh đạo hàng tháng, chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên và yêu cầu các đảng viên báo cáo nội dung phần việc đã làm được và chưa thực hiện được…”.

Triển khai hiệu quả các giải pháp đổi mới sinh hoạt chi bộ đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chi bộ và đảng viên về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường chỉ đạo chi bộ cơ sở duy trì, thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt, tập trung đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, chú trọng sinh hoạt chuyên đề, khắc phục tình trạng sinh hoạt đơn điệu, trùng lặp; chú trọng bồi dưỡng đội ngũ chi ủy viên, Bí thư chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ công tác dự sinh hoạt chi bộ cơ sở…

Lê Mơ (Báo Vĩnh Phúc)

Ngày đăng: 02/05/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*