Thời sự tổng hợp

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tại phường Phúc Thắng.

Sáng ngày 11/4/2019, tại UBND phường Phúc Thắng, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Phúc Yên đã có buổi giám sát đối với phường Phúc Thắng về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) trên địa bàn phường. Dự buổi giám sát có đồng chí Nguyễn Văn Huyến, UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Pháp chế, Ban Kinh tế- xã hội HĐND thành phố,  lãnh đạo một số phòng, ban của thành phố. Làm việc với đoàn giám sát có các đồng chí lãnh đạo UBND, Ban tiếp công dân của phường Phúc Thắng. Đồng chí Nguyễn Văn Bằng, UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì buổi giám sát.

 

Toàn cảnh buổi giám sat

Trong những năm, thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, UBND phường Phúc Thắng đã ban hành nhiều văn bản, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định. Công tác tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của UBND phường được thực hiện tốt, kịp thời xử lý các vụ việc KNTC, nhất là các vụ việc mới phát sinh. Công tác phối hợp giữa UBND phường với MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC được tăng cường. Công tác hòa giải, thực hiện quy chế dân chủ, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện tốt. Năm 2018, UBND phường đã tiếp tổng số 114 lượt công dân. Nội dung tiếp công dân hầu hết liên quan đến lĩnh vực đất đai. Các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của công dân đều được lãnh đạo UBND phường xử lý, giao các bộ phận chuyên môn xem xét, tham mưu giải quyết theo quy định.

Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết KNTC, phường Phúc Thắng gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Nhiều vụ việc khiếu kiện có nội dung phức tạp, thời gian phát sinh từ lâu, hồ sơ lưu trữ không đầy đủ hoặc bị thất lạc, gây khó khăn trong quá trình thẩm tra, xác minh, giải quyết dẫn đến chậm tiến độ so với quy định. Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, có nhiều vụ việc đã được xem xét giải quyết nhiều lần theo đúng chính sách, pháp luật, có lý, có tình nhưng người khiếu nại vẫn chưa chấp nhận kết quả giải quyết dẫn đến tình trạng khiếu kiện kéo dài…

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát đã có nhiều ý kiến đóng góp đề nghị phường Phúc Thắng cần làm rõ một số nội dung công tác trong quá trình thực hiện tiếp công dân và giải quyết KNTC.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Bằng, UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố ghi nhận và đánh giá cao công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC của phường Phúc Thắng trong năm qua. Đồng chí đề nghị lãnh đạo UBND phường cần bổ sung các nội dung công việc đã thực hiện được cũng như những tồn tại còn gặp phải thể hiện cụ thể trong báo cáo; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa UBND phường với các phòng, ban và Ban tiếp công dân của thành phố trong giải quyết KNTC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

 

Lan Phương

 

Ngày đăng: 11/04/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*