Tin Văn hóa xã hội

Hội nông dân thành phố Phúc Yên với công tác dân vận

Dân vận khéo là một nhiệm vụ cơ bản của Hội Nông dân các cấp, là nhân tố quan trọng góp phần đưa công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tổ chức Hội có hiệu quả hơn. Dân vận khéo để xây dựng “thế trận lòng dân”, xứng đáng là cầu nối giữa “ý Đảng” với “lòng dân”, phát huy sức dân trong xây dựng nông nghiệp nông thôn từng bước hiệu quả.

Thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban chấp hành TW Đảng khóa XI  về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Hội Nông dân TP Phúc Yên đã chỉ đạo Hội Nông dân các xã, phường gắn việc đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong cách Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí  Minh vào tuyên truyền vận động nông dân trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó, Hội quan tâm đến việc hướng dẫn chỉ đạo mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới phù hợp theo điều kiện cụ thể từng địa phương.

 Hội Nông dân các cấp đã thể hiện “Dân vận khéo” trong phong trào thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm tạo điều kiện, phong trào được phát triển mạnh cả bề rộng và chiều sâu, có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội sâu sắc. Hàng năm, có trên 2.000 hộ đăng ký phấn đấu SXKD giỏi các cấp, kết quả bình xét cuối năm đạt trên 85% các hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Nhiều hội viên nông dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao và thương hiệu sản phẩm như: sản phẩm thịt lợn thảo dược Tạ Hùng Đậu tại Tiền Châu; trồng rau hữu cơ tại Cao Minh; các trang trại đa canh tại Nam Viêm, Cao Minh, Ngọc Thanh… Các mô hình phát triển kinh tế ngày càng được nhân rộng. Điển hình như một số mô hình tập thể “Dân vận khéo” trên lĩnh vực phát triển kinh tế như: Tổ hợp tác làm tương truyền thống tại Nam Viêm, Kim Bình, Tiên Hải; chuỗi sản xuất thịt lợn an toàn tại Cao Minh … Từ những mô hình sản xuất, kinh doanh do nông dân làm chủ đã góp phần khai thác tiềm năng thế mạnh ở các vùng trong thành phố, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, ngày càng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nông dân.

Các cấp Hội đã cụ thể hóa “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới để phát huy nội lực, đóng góp ngày công, vật liệu, hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng; vận động hội viên nông dân cải tạo, chỉnh trang nhà ở, cải tạo ao, vườn, cổng, ngõ, tường rào xanh – sạch – đẹp. Thông qua các phong trào này, các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” tích cực hiến đất, hiến công cứng hóa giao thông thủy lợi, xây dựng nhà văn hóa, trường học, trạm y tế… tính đến nay Hội viên nông dân toàn TP đã đóng góp 715 triệu đồng; 615 ngày công lao động 1.650 ngày công; hiến đất làm đường tổng số 17.908,7 m2 đất với gần 500 hộ; tham gia làm mới, sửa chữa 37,3 km đường giao thôn nông thôn, trong đó khối lượng đào đắp 520 m2; kiên cố hóa, sửa chữa kênh mương được trên 17 km; tham gia làm mới, sửa chữa cầu cống là 350 chiếc... Tiêu biểu là  Hội Nông dân phường Nam Viêm, xã Cao Minh, xã Ngọc Thanh,.. Từ việc “Dân vận khéo” đã vận động được cán bộ, hội viên nông dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng thiết chế văn hóa thôn xóm, cơ quan văn hóa. Thu hút nông dân tham gia các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao trong dịp lễ, tết như cầu lông, bóng chuyền hơi... thu hút đông đảo quần chúng tham gia, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe để hăng say lao động, sản xuất giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống.

Trong lĩnh vực an ninh – quốc phòng, Hội đã gắn “Dận vận khéo” vào việc vận động nông dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư.

Có thể khẳng định phong trào dân vận khéo và xây dựng mô hình đã được Hội Nông dân các cấp vận dụng linh hoạt, những cách làm hay, sáng tạo, nhiều mô hình thực hiện có hiệu quả có sức lan tỏa mạnh mẽ và được nhân rộng, huy động tối đa sự tham gia của cán bộ, hội viên nông dân, phát huy vai trò đại diện của giai cấp nông dân trong việc tham gia xây dựng các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hồng Nhung

Hội Nông dân thành phố Phúc Yên

Ngày đăng: 10/04/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*