Tin kinh tế

Ban Kinh tế- xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Phúc Yên giám sát công tác thu tiền thuê đất của các tổ chức , cá nhân trên địa bàn thành phố Phúc Yên.

Sáng ngày 29/3/2019, Ban Kinh tế-xã hội Hội đồng nhân dân thành phố đã có buổi giám sát tình hình thu tiền thuê đất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Phúc Yên đối với Chi cục Thuế thành phố. Dự buổi giám sát có đồng chí Nguyễn Văn Huyến, UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố. Cùng đi với đoàn có các đồng chí trong ban Kinh tế- xã hội, ban pháp chế HĐND thành phố, lãnh đạo một số phòng, ban thành phố. Làm việc với đoàn giám sát có các đồng chí lãnh đạo, tổ chuyên môn Chi cục Thuế thành phố Phúc Yên. Đồng chí Đinh Mạnh Hùng, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, Trưởng ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì buổi giám sát.

 

Toàn cảnh buổi giám sát

Theo báo cáo của Chi cục Thuế thành phố, tính đến năm 2018, Chi cục Thuế thành phố đang quản lý, theo dõi 123 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê đất. Các tổ chức, cá nhân cơ bản thực hiện tốt công tác kê khai và nộp thuế theo đúng quy định, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước hàng năm.

Chi cục đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tập trung thu quyết liệt số tiền phát sinh trong năm, số tiền nợ đọng nộp Ngân sách Nhà nước. Kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế các đơn vị nợ tiền thuê đất nhằm thu hồi nợ đọng thuế; thực hiện tốt công tác hỗ trợ người nộp thuế, gắn với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực thi chính sách pháp luật thuế; từ đó đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm  vụ thu ngân sách nhà nước. Kết quả, thu ngân sách trên địa bàn thành phố tăng qua các năm. Cụ thể: năm 2016 thu được 227,47 tỷ đồng, trong đó tiền thuê đất thu được 35,37 tỷ đồng; năm 2017 thu được 213,18 tỷ đồng, trong đó tiền thuê đất thu được 28,063 tỷ đồng; năm 2018 thu được 278,67 tỷ đồng, trong đó tiền thuê đất thu được 108,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả, thuận lợi trong công tác quản lý thu tiền thuê đất còn phát sinh một số khó khăn, vướng mắc. Ý thức của một số tổ chức, cá nhân còn hạn chế, không chấp hành trong việc kê khai và nộp thuế theo quy định; việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế còn gặp nhiều khó khăn, một số doanh nghiệp khó khăn về tài chính không co khả năng nộp thuế dẫn đến nợ tăng cao…

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát đã có nhiều ý kiến đóng góp đề nghị Chi cục Thuế thành phố cần thực hiện nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác thu tiền thuê đất trên địa bàn, hạn chế tình trạng nợ thuế đất kéo dài.

Trên cơ sở báo cáo của Chi cục Thuế thành phố và các ý kiến phát biểu của các thành viên đoàn giám sát, đồng chí Đinh Mạnh Hùng, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, Trưởng ban Kinh tế- xã hội  Hội đồng nhân dân thành phố ghi nhận các kết quả đạt được, sự cố gắng của đơn vị trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới Chi cục Thuế thành phố cần phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, đơn vị của UBND thành phố trong việc rà soát, kê khai các tổ chức, cá nhân còn nợ thuế đất; đẩy mạnh các biện pháp đôn đốc các tổ chức, cá nhân sử dụng đất thực hiện tốt các quy định về thuê đất, đảm bảo thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Lan Phương

Ngày đăng: 29/03/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*