Tin kinh tế

Chi cục Thuế thành phố Phúc Yên Đẩy mạnh thu ngân sách ngay từ những tháng đầu năm

Với quyết tâm hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019, ngay từ những tháng đầu năm, Chi cục Thuế thành phố Phúc Yên đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm tận dụng tối đa nguồn thu vào ngân sách Nhà nước, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu thu từng tháng theo đúng kế hoạch.

Năm 2019, Chi cục Thuế thành phố Phúc Yên được Cục Thuế tỉnh giao thu hơn 274 tỷ đồng. Trong đó, nhiều sắc thuế có số thu được giao lớn, như: Thu từ công thương nghiệp, ngoài quốc doanh 90 tỷ đồng; tiền thuê đất 52 tỷ đồng; thuế trước bạ 52 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất 40 tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân 17 tỷ đồng…Tính đến nay, thu ngân sách trên địa bàn do Chi cục Thuế thành phố quản lý đạt trên 70 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước.

Để có được kết quả này và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao trong năm 2019, ngay từ đầu năm Chi cục Thuế thành phố Phúc Yên đã quan tâm, chỉ đạo sát sao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Chi cục Thuế thành phố tích cực phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành chức năng, các cấp chính quyền trên địa bàn thành phố làm tốt công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật thuế cũng như hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp nắm rõ quy trình, thủ tục kê khai và nộp thuế điện tử, nhất là với các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động. Đồng thời, Chi cục đã thực hiện tốt công tác cải cách các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực thuế. Hàng năm, Chi cục đã thường xuyên cải tiến, đổi mới công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thuế tại bộ phận “một cửa” của đơn vị. Bộ phận này được đầu tư, trang bị đầy đủ hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong quá trình kê khai và nộp thuế. Các thủ tục hành chính được quy định đơn giản, rõ ràng, minh bạch, công khai, nội dung công việc chính xác nhanh chóng, không chỉ tiết kiệm thời gian của người nộp thuế mà còn giúp cho cơ quan thuế có thể giám sát, nắm bắt được quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuế tại đơn vị. Đồng thời, Chi cục tập trung chỉ đạo các đội chuyên môn thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu, trốn thuế, kiên quyết xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, tiếp tục khai thác tốt các nguồn thu. Chi cục hường xuyên tăng cường công tác kiểm tra rà soát hồ sơ khai thuế của các doanh nghiệp và người nộp thuế tại cơ quan thuế để kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm hành chính về thuế.

Xác định trong bối cảnh kinh tế trên địa bàn vẫn còn nhiều khó khăn, hoàn thành thu ngân sách theo dự toàn được giao là nhiệm vụ khá nặng nề. Tuy nhiên, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của đơn vị và kết quả thu ngân sách những tháng đầu năm với những con số hết sức khả quan sẽ tạo động lực để Chi cục Thuế thành phố Phúc Yên quyết tâm hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2019./.

Lan Phương

Ngày đăng: 22/03/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*