Thời sự tổng hợp

Xuân Hòa tổ chức Đại hội MTTQ phường nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngày 13/3/2019, Ủy Ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ phường lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự Đại hội có đồng chí Lưu Văn Giang, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQ thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Xuân Hòa; cùng 78 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phương.

 

Toàn cảnh hội nghị

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, MTTQ và các tầng lớp nhân dân phường Xuân Hòa đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống khuyến khích làm giàu chính đáng. Trong nhiệm kỳ vừa qua Ban thường trực UBMTTQ phường đã xây dựng được 1 ngôi nhà đại đoàn kết với tổng số tiền là 70 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa 03 nhà với tổng giá trị là 30 triệu đồng, ngoài ra MTTQ và các tổ chức thành viên đã xây dựng được nhiều mô hình như mô hình 1+2, 1+3, mô hình đường hoa tự quản ….

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng chỉ ra những hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra các mục tiêu và giải pháp cụ thể hóa 5 chương trình hành động của MTTQ phường nhiệm kỳ 2019-2024 là: tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; vận động nhân dân thi đua sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn phường; phat huy dân chủ xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí thực hành tiết kiệm; tăng cường đoàn kết Quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 

Các đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt

Đại hội đã tiến hành hiệp thương cử 37 đồng chí tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019 - 2024, hiệp thương cử 10 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Phúc Yên nhiệm kỳ 2019 - 2024./.


Nguyễn Hiền

Ngày đăng: 14/03/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*