Tin Văn hóa xã hội

Hội LHPN phường Trưng Trắc với công tác tập hợp, thu hút hội viên cao tuổi vào tổ chức Hội

Với vai trò là tổ chức chính trị xã hội đại diện quyền lợi cho phụ nữ, Hội LHPN phường Trưng Trắc xác định công tác phát triển, thu hút hội viên, nhất là hội viên cao tuổi vào tổ chức Hội là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng. Thời gian qua, Hội Phụ nữ phường đã tích cực triển khai công tác củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động ở các chi hội, đồng thời vận động phụ nữ trong độ tuổi nhất là phụ nữ cao tuổi tham gia sinh hoạt hội, với nhiều hình thức phong phú và đổi mới.

Với lực lượng chiếm trên 50% dân số, hiện nay, phụ nữ trên địa bàn phường Trưng trắc có những mặt mạnh cơ bản là số cán bộ nữ công tác ở các cơ quan nhà nước về hưu nhiều, có trình độ học vấn cao, tầm nhìn rộng, nhạy cảm với thời cuộc, giàu lòng yêu nước, đồng lòng thực hiện mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Phụ nữ đồng tình ủng hộ và hăng hái tham gia vào sự nghiệp đổi mới, đã và đang xuất hiện nhiều tài năng, nhiều tấm gương sáng trong sản xuất kinh doanh, trong học tập, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và trong công tác xã hội.

Để thu hút phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội, đặc biệt là phụ nữ cao tuổi trước hết Hội phụ nữ phường tập trung vào công tác tuyên truyền cho hội viên, phụ nữ hiểu được ý nghĩa, vai trò của tổ chức Hội LHPN, về quyền, nghĩa vụ khi tham gia sinh hoạt Hội. Tuyên truyền về phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH là “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; Ngoài việc chú trọng nội dung tuyên truyền, hình thức tuyên truyền cũng được đa dạng, phong phú, phù hợp với từng lứa tuổi như: Tổ chức diễn đàn, tọa đàm, hội thi, giao lưu văn hóa, văn nghệ, nói chuyện chuyên đề...

BCH và các chi hội cũng tổ chức các hoạt động mừng thọ cho các hội viên phụ nữ cao tuổi nhân dịp đầu xuân năm mới, đã tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong tổ chức Hội và cũng là giải pháp để thu hút và giữ ổn định số CBHV phụ nữ cao tuổi.

Hội còn chú trọng xây dựng và duy trì các mô hình, các câu lạc bộ để hội viên, phụ nữ có cơ hội trải nghiệm nhiều lĩnh vực khác nhau: Mô hình “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, "phòng chống TNXH"… CLB phụ nữ tự tin-tự trọng-Trung hậu-Đảm đang, CLB văn nghệ, Bà mẹ nuôi dạy con tốt… Thường xuyên duy trì tủ sách ở Thường trực Hội và các chi hội với nhiều đầu sách phù hợp với các lứa tuổi. Tính đến nay toàn phường có trên 10 mô hình và Câu lạc bộ với gần 2.000 hội viên, PN tham gia.

Công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập cũng được Hội quan tâm thực hiện, các hoạt động phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, các mô hình giúp phụ nữ nghèo được duy trì bằng nhiều hình thức thiết thực như: cho vay không tính lãi, hỗ trợ ngày công và duy trì 08 tổ TK&VV, với tổng dư nợ trên 3 tỷ đ, cho gần 100 thành viên vay. Ngoài ra Hội còn xây dựng quỹ tại chi với gần 2.000 thành viên tham gia với tổng số dư­ tiết kiệm là 2 tỷ đồng, cho trên 200 hội viên vay để phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, đã tạo nên nguồn nội lực giúp cho phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Công tác nhân đạo từ thiện, tương thân tương ái, giúp phụ nữ nghèo thoát nghèo bền vững cũng được Hội quan tâm. Trong năm 2018, BCH Hội Hội Phụ nữ phường vận động và phối hợp vận động đóng góp ủng hộ cho 04 hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn phường tự xây nhà và được xây nhà tình nghĩa với số tiền trên 30 triệu đồng và các hộ đã thoát nghèo năm 2019.

Không chỉ vậy, Hội Phụ nữ phường còn thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo cho hội viên, phụ nữ thông qua các hoạt động như: tham gia thành viên các ban chỉ đạo, tham gia tổ hòa giải tại địa phương. Từ đây, đại diện của cấp Hội sẽ đưa ra quan điểm để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Từ các hoạt động thiết thực trên đã tạo cho hội viên, phụ nữ tin tưởng vào Hội, tự nguyện tham gia vào tổ chức Hội và tích cực tham gia các phong trào do Hội và địa phương tổ chức.

Để tập hợp được ngày càng đông chị em phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội, nhất là phụ nữ cao tuổi thì đòi hỏi Hội cần có sự năng động, sáng tạo, tư duy mới trong từng cách làm và phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của từng đối tượng phụ nữ, cần có sự định hướng, hỗ trợ của Hội cấp trên về nội dung, phương thức hoạt động. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ Hội phải thực sự tâm huyết, bám sát cơ sở để gây dựng và thúc đẩy phong trào. Qua quá trình tổ chức thực hiện, Hội PN phường rút ra được một số kinh nghiệm:

            Một là, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy địa phương, của Hội cấp trên, sự hỗ trợ của chính quyền và đoàn thể trong tổ chức thực hiện. Đội ngũ cán bộ phải nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Hội và vận dụng một cách sáng tạo vào từng điều kiện cụ thể của địa phương.

            Hai là, luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn liền với nhiệm vụ chính trị của địa phương, phù hợp với tâm lý của chị em phụ nữ. Coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ Hội chủ chốt có bản lĩnh chính trị, có trình độ năng lực, có phẩm chất đạo đức, tâm huyết với công tác Hội.

Ba là, thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống tinh thần, vật chất, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của phụ nữ nhất là phụ nữ cao tuổi, động viên bản thân phụ nữ phải nỗ lực phấn đấu, biết kết hợp hài hòa giữa công tác xã hội và công việc gia đình. Có sự biểu dương, khen thưởng kịp thời để khuyến khích động viên.

                                                                         

Tạ Giang

Ngày đăng: 23/01/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*