Tin kinh tế

Nông dân Phúc Yên tích cực trong các phong trào thi đua

 Những năm qua, Hội Nông dân thành phố Phúc Yên bằng những hoạt động sáng tạo, thiết thực đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cán bộ, hội viên nông dân trong thực hiện các phong trào thi đua của Hội. Nhờ đó, các phong trào thi đua của Hội được tiếp tục đẩy mạnh, đa dạng dưới nhiều hình thức phong phú, đời sống nông dân ngày càng được nâng cao, vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới được khẳng định, đồng thời nông dân cũng là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương. 

Nhằm phát huy thế mạnh của từng địa phương, các cấp Hội Nông dân trong toàn thành phố đã tập trung phối hợp với phòng, ban, ngành  liên quan triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh triển khai các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở nông thôn; tập huấn khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư cho hàng trăm lượt hội viên, nông dân; hướng dẫn xây dựng xây dựng và triển khai thực hiện các mô hình trình diễn, mô hình kinh tế hợp tác có hiệu quả như: mô hình trồng hoa ly cao cấp - xã Ngọc Thanh; mô hình trồng rau an toàn - Phường Tiền Châu; mô hình lúa Nhật QJ18 - phường Trưng Nhị; Mô hình lúa năng suất BC 15 và TBR225 - Phường Nam Viêm; mô hình sản xuất chuỗi thịt lợn an toàn - Cao Minh; mô hình nuôi bò sinh sản giống siêu thịt B.B.B; mô hình nuôi cá thương phẩm ….. Qua đó, quy mô sản xuất được mở rộng, hội viên trao đổi, học hỏi và phổ biến kinh nghiệm sản xuất, tạo công ăn việc làm, bước đầu giải quyết cho nhiều lao động tại địa phương, góp phần chuyển đổi nhận thức của nông dân trong thành phố từ phương thức làm ăn nhỏ lẻ sang phương thức chăn nuôi tập trung có khoa học, có đầu tư nâng cao năng suất, chất lượng, hạn chế được dịch bệnh, giữ gìn vệ sinh môi trường, từ đó có thể nhân ra diện rộng, từng bước giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đặc biệt, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trở thành động lực quan trọng thúc đẩy khai thác tiềm năng thế mạnh của từng địa phương trong phát triển kinh tế. Hàng năm các cấp Hội phát động hội viên nông dân đăng ký danh hiệu hộ SXKDG các cấp. Theo đó, tổng số hộ đăng ký bình quân hàng năm trên 2.000 hộ. Kết quả bình xét cuối năm 2018, toàn thành phố có 1.310 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Ngoài ra, hàng năm, có 100% chi hội nông dân trong thành phố tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên nông dân quyên góp giúp đỡ tương trợ trong nội bộ nông dân về ngày công, vật tư­, giống cây trồng vật nuôi, giúp hội viên nghèo có điều kiện làm ăn ổn định, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái trong những lúc khó khăn. Hội đã tuyên truyền vận động cán bộ hội viên nông dân quyên góp giúp đỡ với tổng số tiền  trên 30 triệu đồng, 138 ngày công lao động, giúp đỡ 7 hộ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên toàn thành phố hiện nay là 1,63% theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều.

Song song với phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, các cấp Hội trong thành phố luôn chú trọng thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân, nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác vốn vay Ngân hàng CSXH. Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân toàn thành phố là 2,8 tỷ đồng, cho 88 hộ vay đầu tư phát triển sản xuất có hiệu quả; vốn ủy thác NHCSXH do Hội Nông dân thành phố quản lý là: 34.197 triệu đồng cho 1.388 hộ vay. Đặc biệt,  thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 về triển khai thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị định số 116/2018/NĐ-CP7/9/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn. Ngày 8/8/2018, Hội Nông dân thành phố Phúc Yên cùng Ngân hàng No&PTNT chi nhánh Vĩnh Phúc II (Agribank) Kí kết thỏa thuận thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015. Hiện nay, tổng số vốn vay đã thực hiện trên địa bàn 2 xã Cao Minh và Ngọc Thanh là trên 165 tỷ đồng.

Cùng với phong trào nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã tích cực vận động cán bộ, hội viên nông dân hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, kết quả vận động giai đoạn 2016-2018: đã huy động đóng góp được số tiền hiến đất là 6.735 triệu đồng; 720 ngày công lao động; 24,45km đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa, sửa chữa; 115,45km kênh mương được kiên cố hóa, sửa chữa. Ngoài ra các chi tổ Hội còn phối hợp với thôn, tổ dân phố vận động hội viên nông dân tổ chức khơi thông cống rãnh, đảm bảo vệ sinh môi trư­ờng, giảm ô nhiễm, hạn chế dịch bệnh xảy ra.

Thực hiện Nghị quyết số 01 của BCH Đảng bộ thành phố Phúc Yên về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020”. Kết quả của phong trào: đã tổ chức được 12 buổi tuyên truyền về vận động hội viên nông dân áp dụng các biện pháp sản xuất nông nghiệp an toàn và giữ gìn môi trường cho 2.460 lượt người tham dự; cán bộ Hội tham gia các buổi tập huấn, tuyên truyền phổ biến các biện pháp về sản xuất nông nghiệp, bền vững và giữ gìn bảo vệ môi trường là 14 người; số hộ hội viên nông dân thu gom rác thải đúng nơi quy định là trên 7.000 hộ. Chọn 1 xã và 1 phường cho hội viên nông dân ký cam kết áp dụng các biện pháp SXNN an toàn bảo vệ môi trường không sử dụng kháng sinh, thuốc BVTV trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản và tiến tới cơ bản không sử dụng.

Với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh các cấp Hội đã thường xuyên chủ động phối hợp với chính quyền, các ban ngành chức năng, tuyên truyền và phổ biến Luật nghĩa vụ quân sự, động viên con em nông dân lên đường nhập ngũ, kết quả không có gia đình hội viên nào vi phạm có con em trốn tránh NVQS, phối hợp thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Kết quả năm 2018, đã tuyên truyền, vận động con em nông dân lên đường nhập ngũ đợt I/2018, cử cán bộ tham gia tập huấn về quốc phòng an ninh, góp phần hoàn thành chỉ tiêu chung của thành phố.  Phối hợp tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tích cực tuyên truyền về biển đảo, đất liền, Luật bình đẳng giới, Luật Đất đai, Luật Dân sự, về chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho hội viên… giúp họ hiểu biết thêm, từ đó có biện pháp tích cực hơn trong ý thức bảo vệ tổ quốc, phòng tránh bạo lực gia đình, quản lý sử dụng đất đai, thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, tích cực phòng chống tệ nạn xã hội ở địa phương.

Đ/c Đỗ Tràng Quảng Phó Bí thư thường trực - Chủ tịch HĐND Thành phố trao tặng giấy khen cho cá nhân và tập thể Hội nông dân

Với những kết quả đã đạt được, Hội Nông dân thành phố Phúc Yên vinh dự đã được UBND Thành phố khen thưởng “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2012 - 2018”.

Hồng Nhung

Ngày đăng: 18/12/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*