Thời sự tổng hợp

Bầu kiện toàn các chức danh Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 06/11/2018, tại Trung tâm hội nghị thành phố, HĐND thành phố Phúc Yên tổ chức Kỳ họp thứ 10 ( kỳ họp bất thường), khóa III, nhiệm kỳ 2016- 2021. Một trong những nội dung quan trọng của chương trình kỳ họp là Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, tiến hành bầu các chức danh Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên.

Kết quả, ông Nguyễn Văn Huyến, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐND thành phố khóa III, nhiệm kỳ 2016- 2021; ông Đào Anh Dũng, Thành ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ các chức danh Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố đã chia tay đồng chí Nguyễn Duy Thêm, UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố về nghỉ hưu theo chế độ quy định./.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố tặng hoa chia tay đồng chí Nguyễn Duy Thêm, nguyên Phó Chủ tịch HĐND thành phố

Lan Phương – Việt Trung

Ngày đăng: 07/11/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*