Thông tin cần biết

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ, kỳ 1 tháng 10/2018

Ngày 5/10/2018 (Thứ Sáu), tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố, địa chỉ số 21-23 phố Trưng Trắc, phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên (bắt đầu từ 7h30’), lãnh đạo UBND thành phố (TM Chủ tịch) chủ trì ngày tiếp công dân định kỳ, kỳ 1 tháng 10/2018 theo quy định (buổi sáng: Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Huyến chủ trì; buổi chiều: Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Tân chủ trì).

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Lãnh đạo các phòng, ban: Văn phòng HĐND&UBND thành phố, Thanh tra thành phố, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Lao động Thương binh và Xã hội; Công an thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường: Nam Viêm, Ngọc Thanh, Phúc Thắng, Cao Minh, Tiền Châu trực tiếp hoặc phân công 01 Phó Chủ tịch UBND tham gia tiếp công dân cùng Phó Chủ tịch UBND thành phố; các đơn vị khác khi được yêu cầu (Ban Tiếp công dân thành phố sẽ thông báo đến từng phòng, ban, đơn vị và các xã, phường trong ngày tiếp công dân).

Kính mời: Lãnh đạo: Văn phòng Thành ủy; UBKT Thành ủy; Ủy ban MTTQ thành phố; Ban Kinh tế, Pháp chế HĐND thành phố cùng dự tiếp công dân với Phó Chủ tịch UBND thành phố./.

Ngày đăng: 05/10/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*