An ninh quốc phòng

Giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018.

Sáng ngày 23/8/2018, tại phường Tiền Châu, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Phúc Yên đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018 cho phường Tiền Châu. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Văn Tân, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ thành phố Phúc Yên. Cùng dự có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập năm 2018 thành phố; Bí thư, Chủ tịch, Chỉ huy trưởng quân sự, Trưởng công an, trưởng các ngành, đoàn thể UBND phường Tiền Châu.

 

Đ/c Lê Văn Tân, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ khu vực phòng thủ thành phố giao nhiệm vụ diễn tập phòng thủ

Nội dung diễn tập được chia thành 3 giai đoạn gồm: Chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và thực hành chiến đấu phòng thủ. Thời gian luyện tập, diễn tập khu vực phòng thủ chính thức từ ngày 18/9 đến ngày 27/9/2018.

Thông qua diễn tập khu vực phòng thủ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cán bộ, đảng viên và nhân dân về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đánh giá trình độ tổ chức, vai trò tham mưu, trình độ sẵn sàng chiến đấu, khả năng tổ chức chỉ huy, hiệp đồng của cơ quan quân sự, công an và các ngành, đoàn thể. Ðồng thời, bổ sung hoàn thiện các phương án, kế hoạch tác chiến; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng địa phương thành khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu chị đạo tại buổi giao nhiệm vụ, đồng chí Lê Văn Tân, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ thành phố Phúc Yên yêu cầu: Các thành viên trong Ban Chỉ đạo của thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tăng cường chỉ đạo, quán triệt phường làm tốt công tác chuẩn bị để vận dụng vào nội dung diễn tập, bảo đảm sát thực tế; Đảng ủy - UBND phường Tiền Châu trên cơ sở kế hoạch diễn tập của thành phố xây dựng Nghị quyết chuyên đề, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra; giao cơ quan thường trực là Ban Chỉ huy quân sự thành phố phối hợp, hướng dẫn phường hoàn thành tốt kế hoạch luyện tập, diễn tập khu vực phòng thủ phường Tiền Châu năm 2018.

Lan Phương

Ngày đăng: 23/08/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*