An toàn thực phẩm

Hội nghị tổng kết công tác an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2017

Chiều ngày 18/1/2018, UBND thị xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác an toàn thực phẩm năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác an toàn thực phẩm năm 2018. Đồng chí Lê Văn Tân, Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

 

Hình ảnh hội nghị

Năm 2017, công tác quản lý về ATTP trên địa bàn thị xã đã có những chuyển biến tích cực và hiệu quả rõ nét, đặc biệt trong việc tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị được giao trách nhiệm. Hoạt động quản lý được thực hiện theo phân công, phân cấp rõ ràng theo quy định của Luật ATTP, Nghị định và các Thông tư hướng dẫn. Các phòng, ban, UBND xã, phường, các tổ chức chính trị, chính trị- xã hội đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Các văn bản về quản lý, tổ chức, chỉ đạo, triển khai thực hiện được các cấp ban hành tương đối đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công. Các đơn vị phối hợp liên ngành thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về ATTP. Hoạt động giám sát ô nhiễm thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm được thực hiện chủ động tại tất các các tuyến. Các hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học được tổ chức mạnh mẽ, thiết thực và đã tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng hơn các năm trước. Công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm được thực hiện chủ động, các vụ ngộ độc thực phẩm được phát hiện, can thiệp, điều tra xác định nguyên nhân. Trong năm, đoàn kiểm tra liên ngành ATTP thị xã và Công an thị xã đã kiểm tra được 103 cơ sở; đoàn kiểm tra liên ngành ATTP các xã, phường kiểm tra được 232 lượt cơ sở; xử phạt vi phạm hành chính 29 cơ sở, số tiền phạt 220.520.000đ; tổ chức test nhanh mẫu thực phẩm; ký cam kết cơ sở ATTP 424 cơ sở; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP 32 cơ sở…

 

Cơ quan thường trực BCĐ liên ngành vệ vệ sinh ATTP thị xã báo cáo

Chỉ đạo về công tác ATTP năm 2018, đồng chí Lê Văn Tân, Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng BCĐ liên ngành về vệ sinh ATTP yêu cầu thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác ATTP; Tổ chức công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phản ánh được thực trạng vệ sinh ATTP, nêu rõ các gương làm tốt và chưa làm tốt công tác vệ sinh ATTP để nhân dân được biết; Tiếp tục tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra, tái kiểm tra vệ sinh ATTP từ khâu sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm để làm gương; Tổ chức ký cam kết với 100% cơ sở, cấp giấy chứng nhận vệ sinh ATTP đạt 100%; Các xã phường nêu cao công tác chỉ đạo và trách nhiệm của chủ tịch UBND xã, phường đối với các cơ sở vi phạm trên địa bàn quản lý; Xây dựng một số cơ sở ATTP, mô hình rau sạch, thực phẩm sạch; Khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác đảm bảo vệ sinh ATTP.

 

Đ/c Lê Văn Tân, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã trao khen thưởng

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP thị xã trao giấy khen của UBND thị xã cho 05 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vệ sinh ATTP năm 2017./.

Nguyễn Thảo

Ngày đăng: 19/01/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*