Bản tin thị xã

Hội CCB phường Trưng Trắc phát huy truyền thống xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh

Hội Cựu chiến binh phường Trưng Trắc sau 13 năm thành lập đã có sự lớn mạnh cả về tổ chức và chất lượng hội viên. Các thế hệ CCB luôn giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững về chính trị, mạnh về tư tưởng, tổ chức, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Xác định công tác bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, Hội CCB phường thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh chống những quan điểm sai trái, cảnh giác trước âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chống “Tự diễn biến”; “Tự chuyển hóa”; tích cực thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Hội đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền lấy ý kiến góp ý của các tổ chức quần chúng về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố An ninh, Quốc phòng của địa phương; đẩy mạnh phối hợp với chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giải quyết hiệu quả các điểm nóng xảy ra trên địa bàn, những mâu thuẫn trong nội bộ hội viên và nhân dân. Từ đó góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, chính quyền cơ sở vững mạnh toàn diện.

Với chủ trương “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động”, Ban chấp hành Hội thường xuyên được kiện toàn đủ về số lượng và bảo đảm chất lượng, gắn với tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ  và  hoạt  động của Hội. Chế độ sinh hoạt và hoạt động được duy trì có nền nếp, chất lượng được nâng lên. Công tác tuyên truyền, vận động tập hợp, thu hút hội viên vào tổ chức Hội được đẩy mạnh, góp phần xây dựng Tổ chức hội ngày càng phát triển. Đến nay toàn

Hội có 15 chi hội tổ dân phố với tổng số trên 500 hội viên, tỷ lệ thu hút hội viên vào tổ chức hội đạt 98,25%.

Nhiều năm qua, Hội tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Hội và địa phương. Hàng năm, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, Hội đã phối hợp chặt chẽ với UBND, MTTQ phường và các đoàn thể nâng cao chất lượng thực hiện các phong trào, cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Dân vận khéo”, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; các phong trào xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, “Vì Trường Sa thân yêu”, “Ủng hộ đồng bào bị hạn hán, xâm nhập mặn”, “Tiết kiệm nghĩa tình CCB”... Trong mỗi phong trào, hoạt động đều nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của cán bộ, hội viên, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Đặc biệt, phong trào hội viên đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói nghèo được triển khai mạnh mẽ, dưới nhiều hình thức. Hội thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình đời sống hội viên để có biện pháp giúp đỡ kịp thời, phù hợp. Đến nay số hộ hội viên CCB khá và giàu chiếm 90%.

Ban chấp hành Hội thường xuyên quan tâm đến hội viên có hoàn cảnh khó khăn, Hội đã phát động xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội”. Từ năm 2012 đến tháng 12/2016, đã vận động được hơn 50 triệu đồng, quỹ sử dụng để hỗ trợ hội viên mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hội đã hỗ trợ được cho 5 hội viên mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn  cảnh  khó  khăn tổng trị giá gần 20 triệu đồng. Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” do Hội CCB thị xã phát động, Hội quyên  góp ủng hộ được 45,4 triệu đồng, luôn vượt chỉ tiêu trên giao.

Nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7) và tết cổ truyền hàng năm, Hội tổ chức vận động hội viên quyên góp tặng quà cho các thương binh, bệnh binh, tổng số 74 suất trị giá 7,4 triệu đồng.

Với trách nhiệm của thế hệ đi trước, Hội rất coi trọng nhiệm vụ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Hội thường xuyên chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên, cơ quan quân sự địa phương và các nhà trường trên địa bàn phường xây dựng chương trình hành động, tổ chức các buổi giao lưu kể chuyện truyền thống với nhiều hình thức phong phú, sinh động như: Gặp mặt giao lưu nhân chứng lịch sử, ngày hội tòng quân, chăm sóc các gia đình và thân nhân có công với cách mạng. Đẩy mạnh phong trào “CCB gương mẫu” tạo sức lan tỏa, cổ vũ, động viên thế hệ trẻ phát huy vai trò, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Những cố gắng, nỗ lực xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, Hội CCB phường được các cấp, các đơn vị ghi nhận, đánh giá cao. Hội CCB phường đã được TW Hội tặng 4 bằng khen; UBND tỉnh tặng 2 bằng khen; 13 năm liên tục được Tỉnh hội tặng danh hiệu “Tổ chức Hội cơ  sở  trong  sạch  vững mạnh xuất sắc”; tập thể Hội CCB phường cùng nhiều cá nhân đã được các cấp, các ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Hội CCB phường Trưng Trắc luôn được Hội CCB thị xã đánh giá là đơn vị đứng tốp đầu về xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh.

Phát huy những kết quả đạt được, khẳng định tinh thần  trách  nhiệm, ý thức tự lực tự cường, CCB phường Trưng Trắc xác định tiếp tục đoàn kết, gắn bó, xây dựng tổ chức Hội không ngừng vững mạnh toàn diện, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương./.

 

Phạm Văn Thả - Hội CCB phường Trưng Trắc

Ngày đăng: 11/04/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*