Bản tin thị xã

Hội cựu chiến binh thị xã thực hiện tốt vai trò là thành viên của MTTQ

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Thị ủy,MTTQ thị xã Phúc Yên luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương,chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của tỉnh  và  thị xã đề ra. Một trong những thành viên thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ là Hội CCB thị xã Phúc Yên. Các cấp Hội từ thị xã đến cơ sở đã tích cực vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động; tích cực tham gia các nhiệm vụ chính trị của địa phương; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Cuộc  vận  động  “Toàn dân  đoàn  kết  xây  dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”được các cấp Hội triển khai thực hiện tốt gắn với việc thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới theo 19 tiêu chí. Cán bộ hội viên từ cơ sở các xã đã đóng góp hàng nghìn ngày công, hiến 4121m2 đất làm đường giao thông, nhà văn hóa, các công trình của địa phương. Đặc biệt, có hội viên còn hiến cả đất thổ cư ủng hộ chính quyền.

Thực hiện Nghị quyết 01 của BCH Đảng bộ thị xã về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thị xã Phúc Yên giai đoạn 2016-2020, 100% tổ chức Hội CCB các cấp vào cuộc. Hội CCB thị xã phối hợp với Đảng ủy, UBND phường Hùng Vương và phường Trưng Trắc chỉ đạo xây dựng mô hình điểm xây dựng khu phố văn minh kiểu mẫu do Hội CCB đảm nhiệm. Bước đầu, việc triển khai đã đạt kết quả tốt. Đây là cơ sở để nhân rộng điển hình đến các khu dân cư trong thị xã.

Hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”,   những   năm qua, Uỷ ban MTTQ thị xã Phúc Yên đã tích cực vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia đóng góp, xây dựng quỹ “Vì người nghèo”. Từ nguồn quỹ này, hàng năm thị xã đã phân bổ hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà ở kiên cố, an cư lập nghiệp vươn lên thoát nghèo. Hội CCB thị xã là một trong những đơn vị thực hiện tốt việc xây nhà đại đoàn kết cho hội viên của mình. Công tác tuyên truyền, vận động xây nhà đại đoàn kết cho hội viên được các cấp Hội đặc biệt quan tâm. Đây là việc làm nghĩa tình của Hội được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân đánh giá cao vai trò của Hội CCB trong nhiệm kỳ vừa qua.

Hội thường xuyên phối hợp  với  MTTQ  thị  xã, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội thị xã điều tra, giám sát hộ nghèo ở các xã, phường và thẩm định xây nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên nghèo thông qua việc vận động hội viên đóng góp xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội”.

Trong 4 năm thực hiện (2013-2016) đã vận động được trên 500 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, Hội CCB thị xã đã hỗ trợ xây mới 10 nhà và sửa chữa 5 nhà cho hội viên CCB có khó khăn về nhà ở. Đây là con số khẳng định sự nỗ lực cố gắng của các cấp Hội trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, Hội còn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, tích cực vận động hội viên tham gia đóng góp ủng hộ các quỹ do MTTQ thị xã phát động như quỹ “Ngày vì người nghèo”, các cuộc vận động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão lũ.

Năm 2014, Hội đã vận động ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt gạo, tiền, quần áo trị giá hằng trăm triệu đồng. Một số hội cơ sở đã chủ động vận động hội viên quyên góp tiền, gạo, quần áo, sách, vở,  cử  cán  bộ  đưa  hàng cứu trợ đến tận nơi bão lũ như phường Trưng Trắc, phường Phúc Thắng.

Ngoài ra, từ năm 2012 đến nay, các cấp hội đã xây dựng quỹ khuyến học trị giá 130 triệu đồng, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin 18,8 triệu đồng, giúp đỡ hội viên ốm đau, rủi ro, bệnh tật 125 triệu đồng; thăm hỏi, mừng thọ hội viên 70-90 tuổi hàng năm hơn 40 triệu đồng. Tổ chức tang lễ cho 347 hội viên từ trần, phối hợp đón nhận 12 hài cốt liệt sỹ về nghĩa trang quê nhà.

Phong trào “CCB giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” tiếp tục đi vào chiều sâu và phát triển rộng khắp trên địa bàn thị xã. Đến nay, Hội CCB thị xã đã vận động thành lập được 11 Câu lạc bộ CCB làm kinh tế với 228 hội viên tham gia.

Từ nguồn vốn Ngân hàng chính sách, Hội CCB thị xã đã tín chấp cho hơn 1.000 hộ hội viên vay làm kinh tế gia đình, chuyển đổi cây trồng vật nuôi và tạo việc làm với phương châm “Hiệu quả, thiết thực, chống giả tạo”. Năm 2012, có 123 điển hình làm kinh tế giỏi, đến năm 2016 số điển hình làm kinh tế đã phát triển thành 228 tăng 185% so với đầu nhiệm kỳ. Từ những mô hình này, đã giải quyết cho hàng trăm người lao động có việc làm, thu nhập ổn định. Đến nay, hội viên CCB về cơ bản không còn hộ đói, tỷ lệ giảm nghèo nhanh và có tính bền vững, số hộ nghèo chỉ còn 0,45%.

Các cấp Hội từ thị xã đến cơ sở tích cực phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tích tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Trên cơ sở Nghị quyết chuyên đề số 17, ngày 02/7/2004  của  BCH  TW Hội CCB Việt Nam về việc “CCB có nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, Hội đã thường xuyên tổ chức cho cán bộ, hội viên nghiên cứu học tập các chỉ thị, nghị quyết, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Nhận thức đầy đủ âm mưu thủ đoạn tự chuyển hóa, tự diễn biến của các thế lực thù địch, giúp cán bộ, hội viên luôn cảnh giác, chủ động đấu tranh, góp phần làm thất bại chiến lược diễn biến hoà bình của kẻ thù.

Hội CCB thị xã luôn phát huy vai trò chủ động và cùng với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) “về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Các cấp Hội thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến xã hội và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân nhằm kịp thời phản ảnh, tham mưu, đề xuất các biện pháp cụ thể giúp cho lãnh đạo thị xã chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc và phát sinh ngay từ cơ sở.

Các cấp Hội đã tích cực động viên cán bộ, hội viên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, như: Tham gia đóng góp vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng; dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và được Quốc hội thông qua năm 2013; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, chính quyền cơ sở vững mạnh toàn diện.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, đã có 46 hội viên CCB trúng cử cấp uỷ từ thị xã đến cơ sở.

Trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Hội CCB đã phối hợp với Ban tuyên giáo Thị ủy, Đài truyền thanh thị xã và các ngành liên quan bằng nhiều hình thức tuyên truyền như thông qua các buổi sinh hoạt khu dân cư, tổ dân phố giới thiệu, tóm tắt tiểu sử của các Đại biểu Quốc hội, HĐND. 100% hội viên CCB tham gia và động viên gia đình hội viên tham gia bầu cử. Kết quả số hội viên CCB được bầu vào HĐND cấp xã, phường, thị xã là 81 đồng chí.

Các cấp Hội CCB thị xã thường xuyên tăng cường mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại với nhân dân.

Thực hiện chức năng phản biện xã hội, bằng việc thu thập ý kiến của CCB, CQN và nhân dân, Hội CCB các cấp đã chọn lọc, tổng hợp, phản ánh với cấp uỷ, chính quyền các cấp về các vấn đề bức xúc của nhân dân như công tác GPMB dự án các khu công nghiệp, đường giao thông, các công trình công cộng, môi trường rác thải, các chế độ, chính sách... Từ đó đề xuất với cấp uỷ, chính quyền kịp thời có hướng giải quyết.

 

Trước thềm  Đại  hội đại biểu Hội CCB thị xã nhiệm kỳ 2017-2022, với vai trò là một thành viên của MTTQ, có thể khẳng định Hội CCB các cấp thị xã đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những việc làm cụ thể, thiết thực của Hội đã củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã xây dựng Phúc Yên ngày một phát triển, đổi  mới.

Lưu Văn Giang - UBMTTQ thị xã

 

 

Ngày đăng: 10/04/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*