Tin Văn hóa xã hội

Đại hội Đoàn thanh niên công an thị xã nhiệm kỳ 2017 – 2019

Sáng ngày 17/ 03/ 2017, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ( Đoàn TNCS HCM ) công an thị xã Phúc Yên đã tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 – 2019. Dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo công an thị xã, lãnh đạo Thị Đoàn Phúc Yên, lãnh đạo Đoàn thanh niên công an tỉnh cùng đông đảo đoàn viên thanh niên công an thị xã.

Tại đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Ban chấp hành Đoàn công an thị xã nhiệm kỳ 2014 – 2017. Trong nhiệm kỳ qua, tập thể Ban chấp hành ( BCH ) Đoàn công an thị xã đã triển khai nhiều phương pháp lãnh chỉ đạo để đưa công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn thanh niên công an thị xã phát triển tốt như: Tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo các chi đoàn trong hoạt động của đoàn viên thanh niên, tích cực nắm bắt tình hình, tư tưởng của đoàn viên thanh niên; Tập trung chỉ đạo các chi đoàn thực hiện tốt các chương trình, nhiệm vụ phong trào của Đoàn đúng quy trình đảm bảo tính chủ động, khoa học. BCH Đoàn phân công các đồng chí Ủy viên dự chỉ đạo sinh hoạt định kỳ tại các chi đoàn trực thuộc. Do vậy công tác Đoàn và phong trào thanh niên luôn đạt kết quả cao; Tích cực tham mưu cho BCH Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị chỉ đạo sát sao việc thực hiện các mặt công tác của các cán bộ chiến sỹ, đoàn viên thanh niên. Đoàn viên thanh niên nêu cao ý thức trách nhiệm, chấp hành và thực hiện kịp thời có hiệu quả công tác. Tăng cường công tác quản lý đoàn viên thanh niên đảm bảo việc hoàn thành nhiệm vụ được giao và chấp hành các chế độ, mệnh lệnh của cấp trên.


Hình ảnh tại đại hội

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2017 – 2019, Đoàn thanh niên công an thị xã tiếp tục đẩy mạnh tập trung giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về “ Đẩy mạnh hoạc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thường xuyên quán triệt ý thức chấp hành điều lệnh Công an nhân dân, triển khai có hiệu quả phong trào thanh niên” Thanh niên công an nhân dân thực hiện 6 ddieuf Bác Hồ dạy” , cuộc vận động “ Xây dựng chi đoàn văn hóa”, “ Người đoàn viên văn hóa”, tham gia thực hiện tốt xay dựng “ Đơn vị văn hóa – kiểu mẫu về điều lệnh Công an nhân dân”, xây dựng các tổ công tác theo tiêu chuẩn phòng làm việc thanh niên. Tổ chức cho đoàn viên thanh niên tích cực thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng công an Vĩnh Phúc 2017: “ Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” với mục tiêu “ Công an Vĩnh Phúc – Tất cả vì sự bình yên của nhân dân”.

Qua thời gian làm việc hết sức khẩn trương và nghiêm túc, sôi nổi và đoàn kết, Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh công an thị xã nhiệm kỳ 2017 – 2019 diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội bầu ra Ban chấp hành Đoàn công an thị xã nhiệm kỳ 2017 – 2019 gồm 09 đồng chí; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên thị xã Phúc Yên gồm 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết./.

 

Tạ Việt Quang

Ngày đăng: 17/03/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*