Thông tin cần biết

Thông báo về việc tuyển sinh Công an nhân dân năm 2017

Thực hiện Hướng dẫn số 1786/X11-X14 ngày 27/02/2017 của Tổng cục Chính trọi Công an nhân dân về việc thực hiện chỉ tiêu đào tạo và tuyển sinh CAND năm 2017; Kế hoạch số 415/KH-CAT-PX13 ngày 11/3/2017 của Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông báo tuyển sinh CAND năm 2017 với nội dung như sau:

Download Văn bản tại đây!

Ngày đăng: 17/03/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*