Thông tin cần biết

Đài PT-TH tỉnh Vĩnh Phúc ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất

Bắt đầu từ 0h00, ngày 30/12/2016, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ thực hiện ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất và triển khai phát sóng truyền hình số mặt đất. Nội dung trên được nêu tại Văn bản số 9359/UBND-VX ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh theo đề nghị của Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh. Đây là chủ trương mà UBND tỉnh Vĩnh Phúc đồng ý cho Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc thực hiện.

 Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn người dân trên địa bàn tỉnh chuyển đổi phương thức thu xem truyền hình số theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, kịp thời cấp phát đầu thu kỹ thuật số đến các hộ nghèo và cận nghèo phát sinh theo chuẩn mới và quy định hiện hành của nhà nước.

Việc ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nằm trong lộ trình triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 và thực hiện Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam tại Văn bản số 217/TB-BTTTT ngày 10/11/2016.

Ngày đăng: 30/12/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*