Xây dựng nông thôn mới

Hội nghị thẩm tra kết quả đánh giá nông thôn mới tại xã Ngọc Thanh

Sáng ngày 15/12/2016, Ban chỉ đạo xây dựng NTM thị xã Phúc Yên đã tổ chức hội nghị thẩm tra kết quả đánh giá nông thôn mới tại xã Ngọc Thanh, đồng chí Đỗ Tràng Quảng – UVBTV thị ủy – Phó chủ tịch UBND thị xã – Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM thị xã chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên đoàn thẩm tra thị xã, các đồng chí là thành viên Hội đồng đánh giá đạt chuẩn NTM của xã Ngọc Thanh.

Sau khi tổ chức các đoàn đi kiểm tra thực tế các tiêu trên địa bàn xã, các thành viên trong đoàn công tác của thị xã đã nghe Báo cáo tự thẩm định của xã về kết quả thực hiện 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Các đoàn đi kiểm tra thực tế đã báo cáo kết quả kiểm tra các tiêu chí, các tiêu chí đã đạt, các tiêu chí cần bổ xung để hoàn thành theo yêu cầu của các tiêu chí.

Các thành viên trong Hội đồng thẩm định của thị xã cơ bản đồng tình với kết quả xã Ngọc Thanh đã báo cáo, đồng thời các thành  viên trong Hội đồng cũng nêu lên những tồn tại, hạn chế đối với từng tiêu chí và yêu cầu xã tiếp tục rà soát để sớm khắc phục, hoàn thành các tiêu chí.

Kết luận, hội nghị thẩm tra kết quả đánh giá nông thôn mới tại xã Ngọc Thanh đ/c Đỗ Tràng Quảng – UVBTV thị ủy – Phó chủ tịch UBND thị xã – Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM thị xã đã đánh giá cao các kết quả mà xã Ngọc Thanh đã đạt được trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, đến nay xã cơ bản đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Đồng chí yêu cầu UBND xã Ngọc Thanh tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng thẩm định thị xã, để tiếp tục hoàn thiện các yêu cầu của tiêu chí theo quy định, sớm đưa xã Ngọc Thanh trở thành xã NTM theo đúng kế hoạch đề ra.

Nguyễn Hiền

Ngày đăng: 15/12/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*