Bản tin thị xã

Công tác tư tưởng góp phần xây dựng Đảng bộ thị xã Phúc Yên vững mạnh

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng giữ vị trí, vai trò quan trọng hàng đầu đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng. Sau khi thị xã Phúc Yên hoạt động theo đơn vị hành chính mới năm 2004, công tác giáo dục tư tưởng đã được Đảng bộ thị xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đã có những đóng góp quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn thị xã.

Tuy nhiên, công tác tư tưởng trên địa bàn thị xã những năm trước đây vẫn bộc lộ một số hạn chế nhất định. Thậm chí, một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả người đứng đầu vi phạm khuyết điểm phải xem xét xử lý kỷ luật Đảng. Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 07/6/2013 của BTV Thị ủy về tăng cường lãnh đạo công tác tư tưởng được ban hành đã góp phần khắc phục những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm trong công tác tư tưởng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết, thị xã đã đạt được những kết quả nổi bật trên các mặt,…

Các chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác tư tưởng được Đảng bộ quán triệt và thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời. Trách nhiệm của cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp đối với công tác tư tưởng được nêu cao.

Thị ủy Phúc Yên đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, của Tỉnh uỷ về công tác tư tưởng; tích cực tuyên truyền tình hình thời sự quốc tế, trong nước, tình hình biển, đảo, tổ chức các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của dân tộc, của tỉnh, thị xã. Trong đó có Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về "Công tác tư tưởng, lý luận"; Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Nghị quyết 11-NQ/TU, ngày 11/11/2002 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII “Về một số nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng trong thời gian tới”;…

Hàng quý, Thị uỷ tổ chức giao ban định kỳ với Bí thư Đảng uỷ các xã, phường; các Đảng bộ cơ sở duy trì giao ban định kỳ hàng tháng với Bí thư các chi bộ trực thuộc, trưởng các ngành, đoàn thể, báo cáo viên Đảng uỷ để nắm tình hình về công tác tư tưởng, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, khó khăn ở địa phương, đơn vị.

Thị ủy và Đảng ủy các xã, phường đã quy định cụ thể và phân công các đồng chí cấp uỷ dự sinh hoạt với cơ sở để kịp thời nắm bắt và giải quyết tình hình tư tưởng, những vụ việc phát sinh. Đảng viên sinh hoạt ở các chi bộ cơ quan trên địa bàn thị xã phải đồng thời tham gia sinh hoạt với chi bộ nơi cư trú. Tuy nhiên, nội dung này thực tế có đơn vị vẫn chưa triển khai thực hiện nghiêm túc,…

Vai trò của các tổ chức quần chúng được phát huy. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng ở các khu dân cư. Các phong trào, các cuộc vận động của các tổ chức đoàn thể tập trung vào các nội dung như phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, khơi dậy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, thương người như thể thương thân, góp phần phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam.  

Trong những năm qua, Thị ủy đã tăng cường chỉ đạo và thực hiện tốt Chỉ thị số 11-CT/TW về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Thị ủy cũng đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu HĐND, UBND, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội thị xã; các chi, đảng bộ trực thuộc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Chỉ thị của Trung ương. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, sử dụng, quản lý báo, tạp chí, bản tin của Đảng.

Nội dung, phương pháp công tác tư tưởng, tiếp tục được đổi mới. Thường xuyên tiến hành công tác giáo dục lý luận chính trị, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống cách mạng và những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới của đất nước của tỉnh và thị xã.

Năm 2014, Thị ủy Phúc Yên đã phát hành cuốn Lịch sử Đảng bộ thị xã Phúc Yên giai đoạn 1930-2012. Cuốn sách là nguồn tư liệu có giá trị giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân thị xã hiểu hơn lịch sử quê hương, đất nước, đặc biệt là tinh thần tự hào về truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân nhân thị xã Phúc Yên.

Năm 2015, thị xã đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập đô thị Phúc Yên (31/10/1905-31/10/2015), đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và Cờ thi đua của Chính phủ. Đây là sự kiện chính trị trọng đại có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã, là cơ hội tốt để thị xã tiếp tục thu hút các nguồn lực đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng thành phố Phúc Yên trong tương lai.

Việc phát hiện, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có công tác tư tưởng được đẩy mạnh. Từ năm 2013 đến nay, trên địa bàn thị xã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong hiến đất làm đường giao thông nông thôn, nghiên cứu khoa học, lao động, học tập tốt,... Nhiều tập thể, cá nhân đã được Thị uỷ, UBND thị xã biểu dương, khen thưởng.

Công tác giáo dục và đào tạo có bước tiến vượt bậc. Từ vị trí thứ 5, giáo dục – đào tạo thị xã đã vươn lên xếp thứ 3 trong 9 huyện, thành, thị của tỉnh. Thị xã hiện có 35/40 trường đạt chuẩn Quốc gia, chiếm 87,5%. Nhiều trường học trên địa bàn thị xã được tặng thưởng Huân chương lao động, Huân chương Độc lập: ĐHSP Hà Nội II, TCXD số 4, Cao đẳng nghề Việt Xô số 1, Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên, THCS Lê Hồng Phong, Mầm non Hoa Hồng, Tiểu học Trưng Nhị,…

Công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU ngày 18/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc“về việc tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở” nhận được sự hưởng ứng và đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang cơ bản được xóa bỏ, các nghi thức văn minh dần được hình thành và đi vào nền nếp. Nhiều nơi đã tổ chức đám cưới theo nếp sống mới, đưa quy định thực hiện tiết kiệm trong việc cưới vào hương ước, quy ước với các quy định: Đám cưới không thuốc lá, không tổ chức cỗ cưới tràn lan,...

Việc tang lễ được thực hiện đúng về thời gian và an táng theo đúng quy định của địa phương. Việc tổ chức phúng viếng gọn nhẹ, văn minh. Một số đám hiếu đã dùng vòng hoa luân phiên.

Việc tổ chức hoả táng cho người thân khi qua đời được nhiều hộ dân ủng hộ. Tính đến hết tháng 8/2016 đã có 362 hộ gia đình được nhận tiền hỗ trợ với số tiền là 2.008.000.000 (Hai tỷ không trăm linh tám triệu đồng) theo Nghị quyết 05/2014/NQ-HĐND của HĐND thị xã về hỗ trợ kinh phí cho các gia đình thực hiện hỏa táng thân nhân qua đời trên địa bàn thị xã, với mức hỗ trợ 4 triệu đồng/người lớn, 2 triệu đồng/trẻ em.

Các lễ hội trên địa bàn thị xã cơ bản thực hiện theo đúng quy định về nếp sống văn hoá. Công tác tổ chức lễ hội đều có sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền.

Đến nay, trên địa bàn thị xã có 6 di tích lịch sử văn hoá cấp Bộ, 25 di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh, 01 lễ hội cấp thị xã, hàng chục lễ hội cấp thôn.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt kết quả tốt. Nhờ chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ thị xã đến cơ sở đã chỉ đạo tốt việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức, góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thị xã đã có sự phối hợp khá chặt chẽ trong việc nắm bắt dư luận xã hội, đặc biệt là việc phối hợp trả lời kịp thời, trung thực, đầy đủ các luồng dư luận xã hội trước những vấn đề xã hội quan tâm, báo chí đưa tin. Các báo cáo nhanh đã phản ánh kịp thời những bức xúc của người dân, góp phần quan trọng giúp cấp ủy đảng và chính quyền sớm đưa ra các chủ trương, quyết sách sát thực, phù hợp với lòng dân, nhất là trong việc giải quyết, xử lý các “điểm nóng”,…

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" được Ban Thường vụ Thị ủy quan tâm chỉ đạo. Sau khi tiến hành kiểm điểm, tập thể Ban Thường vụ Thị uỷ Phúc Yên đã xác định 07 nhiệm vụ trọng tâm trước mắt cần tập trung chỉ đạo. Quá trình khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, Ban Thường vụ Thị uỷ đã tăng cường lãnh đạo công tác tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của người lãnh đạo; thường xuyên quan tâm đến công tác tổ chức, cán bộ; nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng, chất lượng sinh hoạt đảng từ cơ sở; tập trung chỉ đạo khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong một số lĩnh vực cụ thể.

Đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng được quan tâm. Đội ngũ báo cáo viên Thị ủy, cộng, cộng tác viên dư luận xã hội (DLXH) thị xã thường xuyên được kiện toàn và hoạt động hiệu quả.

Hằng năm, Ban Tuyên giáo Thị ủy phối hợp với Trung tâm BDCT thị xã đã tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo, đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở.

Công tác giáo dục lý luận chính trị được coi trọng. Số lượng lớp và số học viên ngày càng tăng. Các loại hình đều đảm bảo đúng chương trình, nội dung và thời gian theo quy định của Trung ương và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Chất lượng giảng dạy và học tập từng bước được nâng lên. Đội ngũ lãnh đạo và giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị thường xuyên được bồi dưỡng nghiệp vụ, luôn nỗ lực rèn luyện, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Trong 3 năm, Ban Thường vụ Thị ủy đã tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, giám sát đối với các chi, đảng bộ trực thuộc trong việc lãnh, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Thị ủy và các Nghị quyết của các cấp về công tác tư tưởng, qua đó kịp thời phát hiện nhân rộng những cách làm hay, những điển hình tiên tiến, những ưu điểm trong việc thực hiện công tác tư tưởng, đồng thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, bất cập.

Những kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 12 là do Đảng bộ thị xã đã xây dựng được sự đoàn kết, thống nhất, cơ bản đã chấm dứt được tình trạng mất đoàn kết đã kéo dài nhiều năm. Từng bước khôi phục được lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong thời gian tới, Đảng bộ thị xã tiếp tục quan tâm tăng cường lãnh đạo công tác tư tưởng. Từ đó, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thành công nghị quyết đại hội Đảng các cấp, xây dựng thị xã phát triển bền vững.

Hồng Thái - Bản tin Thị xã Số 11 năm 2016

Ngày đăng: 08/12/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*