Bản tin thị xã

Khái quát tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã 9 tháng năm 2016

1. Sản xuất công nghiệp, xây dựng

 Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng trên địa bàn đạt 63.905 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), tăng 3,5% so với cùng, trong đó: giá trị sản xuất công nghiệp trong nước đạt 1.180 tỷ đồng, tăng 8,1%; công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 62.000 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất ngành xây dựng đạt 725 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ.

Đã thẩm định, phê duyệt đầu tư 34 dự án giá trị 234,531 tỷ đồng; thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu 51 công trình, phê duyệt kết quả đấu thầu 22 gói thầu xây lắp. Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 197 tỷ đồng, bằng 50% kế hoạch, trong đó: ngân sách Trung ương 8 tỷ đồng, bằng 21,4%; ngân sách tỉnh 25 tỷ đồng, bằng 28%; ngân sách thị xã 164 tỷ đồng, bằng 61% kế hoạch. Đã thẩm định và phê duyệt quyết toán 33 công trình (tăng 08 công trình so với cùng kỳ) với tổng giá trị sau quyết toán là 150,488 tỷ đồng. Tổng số nợ xây dựng cơ bản trên địa bàn 31,686 tỷ đồng, giảm 16,41 tỷ đồng so với cuối năm 2015; là 1 trong 3 đơn vị có số nợ thấp nhất tỉnh.

2. Hoạt động du lịch, dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ trên địa bàn thị xã đạt 5.890 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ. Khối lượng hàng hoá vận chuyển đạt 375 nghìn tấn, tăng 8,1%; khối lượng hành khách vận chuyển đạt 1.197 nghìn lượt người, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải đạt 105 tỷ đồng, tăng 7,1%; doanh thu du lịch đạt 190 tỷ đồng, tăng 7,5%  so với cùng kỳ.  

Ngành điện cung cấp 205,7 triệu kWh, đạt 75,07% kế hoạch năm, doanh thu đạt 339,1 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ. Ngành nước sản xuất 5,37 triệu m3 nước, tiêu thụ 4,32 triệu m3, doanh thu đạt 43,359 tỷ đồng, đạt 69% kế hoạch năm, bằng 96% so với cùng kỳ.

Tổng mức huy động vốn của 3 Chi nhánh ngân hàng cấp I ước thực hiện 9.428 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ. Dư nợ tín dụng bình quân tăng 16,3% so với cùng kỳ, tỷ lệ nợ xấu là 1,21% so với tổng dư nợ. 

9 tháng, cấp mới 407 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với tổng số vốn là 314,192 tỷ đồng; cấp đổi 103 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với số vốn là 55,331 tỷ đồng. Đã kiểm tra, kiểm soát thị trường được 146 lượt vụ, xử phạt vi phạm hành chính 69 vụ, nộp vào ngân sách nhà nước 119,2 triệu đồng; tịch thu thiêu huỷ hàng hóa giá trị 39,6 triệu đồng.

3. Sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 363 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010), tăng 2,17% so với cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng là 4.884,8ha, đạt 101,76% kế hoạch, bằng 102,65% so với cùng kỳ; trong đó diện tích trồng lúa là 3.969,8 ha, bằng 98,63% so với cùng kỳ; đạt 99,25% kế hoạch, năng suất đạt 49,22 tạ/ha, tăng 1,29 tạ/ha so với cùng kỳ; sản lượng đạt 19.593 tấn, tăng 1,28% so cùng kỳ. Triển khai thực hiện thí điểm gieo trồng một số giống lúa mới. Cơ cấu giống lúa đã chuyển dịch tích cực, giống lúa Khang dân giảm 70% diện tích; các giống lúa BC15, TBR225 được tỉnh đưa vào cơ cấu giống của tỉnh. Tổng đàn trâu, bò có 4.102 con, giảm 0,3%; tổng đàn gia cầm có 162.450 con, tăng 15,34 %; đàn lợn có 14.076 con, tăng 9,42% so với cùng kỳ. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 346,82 ha, tăng 19,59% so với cùng kỳ. 9 tháng đầu năm, trên địa bàn thị xã không có dịch bệnh xảy ra đối với đàn gia súc, gia cầm; các hoạt động dịch vụ sản xuất nông nghiệp cơ bản đáp ứng đầy đủ và kịp thời cho sản xuất. Công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng được đảm bảo, 9 tháng đã trồng được 80.000 cây các loại, tăng 55.000 cây so với cùng kỳ. Khai thác gỗ đạt 4,2 ha với khối lượng 182,5m3 gỗ keo, thông, bạch đàn.  

Trong 9 tháng, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thị xã đã tích cực chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; đặc biệt là xã Tiền Châu và xã Ngọc Thanh. Xã Tiền Châu đã đạt 19/19 tiêu chí, hoàn thành hồ sơ trình tỉnh xét công nhận đạt chuẩn NTM. Xã Ngọc Thanh đạt 15/19 tiêu chí, còn 4 tiêu chí chưa đạt, gồm: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, hệ thống tổ chức chính trị. Thị xã đang tập trung huy động các nguồn lực, phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2016.

4. Thu - chi ngân sách

Tổng thu ngân sách trên địa bàn 9 tháng đạt 20.325 tỷ đồng, đạt 89% so với dự toán, bằng 122% so với cùng kỳ (trong đó: thu nội địa đạt 17.975 tỷ đồng; thu hải quan đạt 2.350 tỷ đồng). Riêng thu theo chỉ tiêu pháp lệnh được 349 tỷ đồng, bằng 108% dự toán, tăng 18% so cùng kỳ.

Chi ngân sách thực hiện 427,04 tỷ đồng, đạt 80% dự toán, bằng 125% so cùng kỳ, trong đó: chi ngân sách thị xã là 355,9 tỷ đồng, đạt 81% dự toán và tăng 30% so cùng kỳ; chi ngân sách xã, phường là 71,12 tỷ đồng, đạt 74% dự toán và bằng 106% so cùng kỳ.

5. Một số vấn đề xã hội

5.1. Công tác giáo dục - đào tạo

Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học được quan tâm đầu tư; chất lượng giáo dục tiếp tục phát triển, số lượng học sinh giỏi đạt giải ở các cấp đều tăng cao so với năm học trước, có 2.267 giải, tăng 184 giải so với năm học trước; trong đó, cấp tỉnh đạt 118 giải; cấp Quốc gia đạt 47 huy chương và 06 giải khuyến khích (tăng 13 huy chương so với năm học trước). BTV Thị ủy đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 03/8/2016 về nâng cao chất lượng giáo dục thị xã Phúc Yên giai đoạn 2016-2020, đã tổ chức hội nghị triển khai đến các nhà trường. UBND thị xã thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của HĐND thị xã về cơ chế hỗ trợ học sinh giỏi và giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trên địa bàn. Toàn thị xã đã có 35/41 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 85,4%; trong đó: mầm non có 12/15 trường, tiểu học 14/15 trường, trung học cơ sở 9/11 trường. Hội khuyến học 2 cấp đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2016-2021; đã làm tốt công tác đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình hiếu học, cộng đồng khuyến học, thi đua khuyến học, khuyến tài góp phần xây dựng xã hội học tập.

5.2. Công tác y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình

Công tác quản lý Nhà nước về y tế trên địa bàn được tăng cường; công tác tuyên truyền thực hiện Luật khám chữa bệnh và các văn bản liên quan được quan tâm. Thị xã tiếp tục thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đến 2020. Trong 9 tháng, các Trạm y tế xã, phường và Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên đã khám, chữa bệnh cho 38.832 lượt người, đạt 86,3% kế hoạch năm, bằng 111,93% so với cùng kỳ năm 2015.

Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình luôn được quan tâm, chỉ đạo. Hiện nay, dân số thị xã ước tính 104.195 người. Số trẻ sinh ra 9 tháng đầu năm là 1.008 cháu, giảm 10,8% so với cùng kỳ. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 10,4%; tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh là 136 nam/100 nữ.

5.3. Các hoạt động văn hoá, thể thao và truyền thanh

Các hoạt động văn hoá, thể thao được duy trì và đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa được quan tâm. Hệ thống thiết chế văn hóa được các cấp ủy Đảng, chính quyền đầu tư, xây dựng. Toàn thị xã 122/123 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, còn 01 nhà văn hoá đang tiến hành thủ tục xây dựng, tăng 17 nhà văn hóa so với cùng kỳ.

Công tác thông tin, tuyên truyền đáp ứng tốt các nhiệm vụ chính trị của thị xã, trong đó tập trung công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Thị ủy về xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Trong 9 tháng, đã xây dựng được 238 chương trình với 2.018 tin bài, 3 chương trình phát thanh trực tiếp; có 10 phóng sự và các tin bài được phát trên Đài phát thanh truyền hình tỉnh; số tin bài tăng 14% so với cùng kỳ. Cổng thông tin giao tiếp điện tử thị xã cập nhật 458 tin, bài, ảnh, banner, khẩu hiệu và các văn bản chỉ đạo; từng bước đáp ứng nhu cầu cung cấp và khai thác thông tin.

5.4. Thực hiện các chính sách xã hội

Thị xã tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách đối với người có công, công tác bảo trợ xã hội, xoá đói, giảm nghèo, công tác hỗ trợ giải quyết việc làm, bảo vệ chăm sóc trẻ em, vận động xây dựng quỹ đền ơn, đáp nghĩa. Nhân dịp Tết nguyên đán, ngày thương binh liệt sĩ, ngày Quốc khánh, thị xã đã tổ chức thăm tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với giá trị trên 1 tỷ đồng. Trong 9 tháng đã cấp 708 giấy chứng nhận hộ nghèo năm 2016 và 2.045 thẻ BHYT cho số nhân khẩu nghèo, đạt 100% kế hoạch. Đề nghị công nhận 407 hộ cận nghèo, đề nghị cấp 1.243 thẻ BHYT cho số nhân khẩu trong hộ cận nghèo, đạt 100% kế hoạch. Tỷ lệ hộ cận nghèo trên địa bàn là 1,75%, tỷ lệ hộ nghèo là 3,05%. Tổng số tiền thu BHXH, BHYT, bảo hiểm tự nguyện 9 tháng đầu năm là 99,2 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch năm, tăng 32% so với cùng kỳ. Đã cấp 1.819 sổ BHXH, đạt 99%; 13.805 thẻ BHYT cho đối tượng tham gia, đạt 100%. BHYT tự nguyện có 421 đối tượng tham gia, thu 421 triệu đồng, đạt 101% kế hoạch năm; BHYT hộ gia đình có 4.942 người tham gia, thu 4,9 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch. Chi trả kịp thời các chế độ ngắn hạn, lương hưu, trợ cấp BHXH cho 6.649 đối tượng, với số tiền 193,8 tỷ đồng. Phối hợp tổ chức tập huấn, tuyên truyền, vận động lao động cư trú bất hợp pháp và lao động hết hạn hợp đồng trong năm 2016 tại Hàn Quốc về nước. Tuyên truyền, tư vấn, tuyển chọn 74 người xuất khẩu lao động đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản, Đài Loan... đạt 49,33% so với kế hoạch.

Công tác dân tộc, tôn giáo được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống. UBND thị xã đã tiến hành rà soát bổ sung số người có uy tín trong đồng bào dân tộc, đã có 11 người được UBND tỉnh công nhận tặng 11 xuất quà trị giá 3,3 triệu đồng. Hỗ trợ kinh phí 5 triệu đồng cho CLB hát Soọng cô thôn Lập Đinh hoạt động, tổ chức tập luyện thi tiếng hát dân tộc tỉnh lần thứ nhất.

Nguồn: Bản tin Thị xã Phúc Yên - Số 11 năm 2016

Ngày đăng: 08/12/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*