An toàn thực phẩm

Hội nghị báo cáo công tác an toàn thực phẩm năm 2016 và Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2017

Chiều ngày 29/11/2016, UBND thị xã đã tổ chức Hội nghị báo cáo công tác an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2016 và Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2017 . Đồng chí Lê Văn Tân, Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì Hội nghị. Cùng dự có Lãnh đạo các phòng, ban, ngành liên quan; các Thành viên Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm thị xã cùng với Lãnh đạo UBND các xã, phường; Trạm Khuyến nông; Trạm Thú y; Trạm Bảo vệ thực vật và trồng trọt; Đội Quản lý thị trường số 8; Ban quản lý chợ Phúc Yên, chợ Đồng Xuân.

Theo đánh giá, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trong năm 2016 đã được triển khai, tổ chức thực hiện một cách tích cực. Các hoạt động truyền thông, giáo dục, phổ biến kiến thức cộng đồng về an toàn thực phẩm trong năm được đẩy mạnh trên phạm vi toàn thị xã. Đoàn kiểm tra liên ngành thị xã, đoàn kiểm tra Phòng y tế thị xã và đoàn kiểm tra liên ngành của các xã, phường đã thực hiện 355 lượt thanh tra, kiểm tra với 1.038 cơ sở, kết quả 76 cơ sở vi phạm; xử phạt 30 cơ sở vi phạm, nhắc nhở 46 cơ sở. Tổng số tiền phạt là 57.360.000đ. Các lỗi chủ yếu là không có giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc có nhưng quá hạn, không thực hiện lưu mẫu thực phẩm…Phòng Y tế thị xã đã tiến hành cấp giấy xác nhận kiến thức cho 62 trường hợp, cấp giấy chứng nhận cho 36 cơ sở đủ điều kiện ATTP.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã báo tình hình thực hiện công tác ATTP tại các đơn vị chủ quản; các xã phường. Nhìn chung công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn thị xã còn gặp nhiều khó khăn như địa bàn rộng, nhân lực mỏng; các xã phường chỉ có thể tiến hành kiểm tra trực quan bằng mắt thường, không có các trang thiết bị, máy móc hỗ trợ, thiếu kinh phí; việc quản lý, giám sát các cơ sở sơ chế - sản xuất - chế biến – kinh doanh thực phẩm còn nhiều hạn chế… Các đại biểu cũng đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác vệ sinh ATTP như: Tích cực tuyên truyền; nêu cao trách nhiệm, xử lý nghiêm vi phạm về ATTP, tập huấn cho cán bộ, nhân viên làm công tác ATTP; xây dựng qui trình kiểm tra ATTP tại các cơ sở; Giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn ATTP phải được sao lưu gửi tới các xã, phường; xây dựng dự toán kinh phí cho công tác vệ sinh ATTP tại mỗi đơn vị… 


Đ/c Lê Văn Tân phát biểu tại hội nghị

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND thị xã đã yêu cầu các đơn vị cần tập trung triển khai một số số nhiệm vụ, đó là: Coi công tác đảm bảo vệ sinh ATTP là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần sát sao chỉ đạo, thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vệ sinh ATTP bằng nhiều hình thức khác nhau: Phòng văn hóa phối hợp với Trung tâm văn hóa, Đài truyền thanh xây dựng các chuyên trang, chuyên đề về vệ sinh ATTP; Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền luật, thông tư, nghị định về ATTP… Kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực quản lý vệ sinh ATTP: bổ xung, kiện toàn các thành viên trong Ban chỉ đạo; thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo… Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Cơ quan chủ quản tham mưu để xây dựng các mô hình điểm về ATTP, tổ chức ký cam kết trách nhiệm với các cơ sở, tiếp tục cấp giấy chứng nhận vệ sinh ATTP cho các cơ sở đủ điều kiện, các đơn vị lên kế hoạch dự toán kinh phí cho hoạt động đảm bảo vệ sinh ATTP…

Mai Trinh

Ngày đăng: 29/11/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*