Nếp sống văn minh đô thị

Ban giám sát HĐND thị xã giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 01 của Phòng Quản lý đô thị thị xã

Chiều ngày 24/11/2016, Ban giám sát HĐND thị xã tổ chức giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 01của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thị xã giai đoạn 2016-2020 đối với phòng Quản lý đô thị.

Dự và chỉ đạo cuộc giám sát có đồng chí Nguyễn Duy Thêm- Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Phó chủ tịch HĐND thị xã; các ban xây dựng Đảng, Trưởng Ban pháp chế HĐND thị xã, các thành viên Ban Kinh tế- xã hội; lãnh đạo một số phòng, ban, ngành, đoàn thể. Đồng chí Đinh Mạnh Hùng- Thị ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế xã hội HĐND thị xã chủ trì cuộc giám sát.

Ban giám sát đã kiểm tra, giám sát phòng Quản lý đô thị các nội dung: Công tác tham mưu thực hiện kế hoạch 43 của UBND thị xã về thực hiện Nghị quyết 01; Sự phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện kế hoạch, kiểm tra việc thực hiện; Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 01 của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã và Kế hoạch số 43 của UBND thị xã về thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thị xã giai đoạn 2016-2020; Hạn chế, khó khăn và giải pháp trong thời gian tới.

Theo báo cáo của phòng Quản lý đô thị, ngay sau khi có Nghị quyết 01 của BCH Đảng bộ thị xã, kế hoạch số 14 Ban thường vụThị ủy về thực hiện Nghị quyết 01 phòng quản lý đô thị thị xã đã tham mưu UBND xây dựng và ban hành kế hoạch số 43 về thực hiện nếp thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thị xã giai đoạn 2016-2020; tham mưu UBND thị xã ban hành các Văn bản chỉ đạo Đội quản lý trật tự đô thị Phúc Yên, UBND các xã, phường tăng cường công tác quản lý đô thị trên địa bàn; Tham mưu xây dựng nội dung trình HĐND thị xã ban hành Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thị xã giai đoạn 2016-2020; Tham mưu UBND thị xã thành lập Hội đồng chấm điểm thi đua văn minh đô thị trên địa bàn thị xã và xây dựng các tiêu chí đánh giá văn minh đô thị để các xã, phường, cơ quan thực hiện. Phòng tăng cường phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức; các xã, phường đã triển khai ký cam kết với các chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng thôn, tuyên truyền các hộ gia đình, cá nhân có nhà ở mặt tiền và các trục đường không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường…Phối hợp ra quân tổ chức lập lại trật tự đô thị; Xây dựng tiêu chuẩn tuyến đường, phố văn minh đô thị; Tổ chức cắm biển chỉ dẫn, biển cấm bán hàng, cấm họp chợ trên một số tuyến đường, tuyến phố; chỉnh trang đô thị. Chỉ đạo Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị thông báo tới nhân dân về vị trí và thời gian thu gom rác thải… Nhìn chung, từ khi thực hiện Nghị quyết 01 nhân dân rất đồng tình, ủng hộ, thực hiện Nghị quyết. Đô thị đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số hạn chế: nhận thức của một số bộ phận người dân về thực hiện nếp sống văn minh đô thị còn hạn chế; Tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh vẫn diễn ra tại một số tuyến đường, tuyến phố; việc quản lý trật tự chưa hiệu quả, tình trạng quảng cáo rao vặt, ô tô, xe taxi dừng đỗ không đúng quy định, xe tải đi vào đường cấm, giờ cấm vẫn còn gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị…

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành phần tham gia cuộc giám sát, kết luận cuộc giám sát, đồng chí Đinh Mạnh Hùng- Thị ủy viên, Trưởng ban kinh tế xã hội HĐND thị xã đã đề nghị Phòng Quản lý đô thị bám sát các nội dung Ban giám sát đưa ra để hoàn thành báo cáo, đề xuất các ý kiến để Ban Kinh tế xã hội tổng hợp, trên cơ sở đó có ý kiến với HĐND thị xã xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để thực hiện Nghị quyết tốt hơn.

Nguyễn Thảo

Ngày đăng: 25/11/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục