Dành cho du khách

 
Ẩm thực

Bún Tháp Miếu (27/04/2016)

Làng Tháp Miếu trước đây là một làng cổ có tên gọi là Tháp Miếu trại thuộc tổng Bạch Trữ - phủ Yên Lãng, tỉnh Phúc Yên. Trải qua biến động của thời cuộc và sự thay đổi của địa giới hành chính qua các thời kỳ, ngày nay, làng Tháp Miếu thuộc phường Trưng Nhị. Làng Tháp Miếu có nghề làm bún truyền thốn...