Hệ thống chính trị

 
Hệ thống chính trị

Ủy ban nhân dân thị xã Phúc Yên

 

Trụ sở
Địa chỉ :Phường Trưng Trắc - thị xã Phúc Yên
Điện thoại: 0211.3872889
Email: 
ubndphucyen@vinhphuc.gov.vn 
 
 

I. THƯỜNG TRỰC UBND THỊ Xà 

Chủ tịch: Đoàn Văn Tiến
Điện thoại: 0211.3872898
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của UBND thị xã.
 
Phó Chủ tịch: Lê Văn Tân
Điện thoại: 0211.3872871
Lĩnh vực phụ trách: khối Văn xã
 
Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Huyến
Điện thoại:
Lĩnh vực phụ trách: khối Kinh Tế
 

II. CÁC CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND THỊ XÃ PHÚC YÊN

1. VĂN PHÒNG HĐND & UBND
Điện thoại: 0211.3872887
Chánh Văn phòng:
Phó Chánh Văn phòng: Hoàng Việt Cường
Phó Chánh Văn phòng: Vũ Trí Đức
Phó Chánh Văn phòng: Phạm Văn Thủy
 
2. PHÒNG NỘI VỤ 
Điện thoại: 0211.3875635
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Tố Ngà
Phó Trưởng phòng: Bùi Đăng Lưu
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Đông Phương
 
3. PHÒNG TƯ PHÁP
Điện thoại: 0211.3872885
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Huyền
Phó Trưởng phòng: Lưu Minh Phú
 
4. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH 
Điện thoại : 0211.3872895
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hạ Long
Phó Trưởng phòng: Lê Thị Kim Anh
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Hải
 
5. PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Điện thoại: 0211.3872890
Trưởng phòng: Đào Anh Dũng
Phó Trưởng phòng: Khổng Ngọc Chính
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Đức Hạnh
 
6. PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Điện thoại: 0211.3872893
Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Bình
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hoàng Mai
Phó Trưởng phòng: Đỗ Đăng Cư
 
7. PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN 
Điện thoại: 0211.3871410
Trưởng phòng: Nguyễn Quang Vũ
Phó Trưởng phòng: Phùng Minh Mão
 
8. PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
Điện thoại: 0211.3872927
Trưởng phòng: Đặng Việt Phú
Phó Trưởng phòng: Bùi Quốc Hoàn  
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hữu
 
9. PHÒNG Y TẾ
Điện thoại: 0211.3511812
Trưởng phòng: Tôn Mạnh Cường  
Phó trưởng phòng: 
 
10. THANH TRA
Điện thoại: 0211.3872942
Chánh Thanh tra: Nguyễn Danh Bình
Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Thị Kiều Oanh
Phó Chánh Thanh tra: Ngô Đức Mạnh
 
11. PHÒNG KINH TẾ 
Điện thoại: 0211.3872937
Trưởng phòng: 
Phó Trưởng phòng: Hoàng Văn Mạnh
Phó Trưởng phòng: Trần Quốc Chánh
Phó Trưởng phòng: Đặng Quốc Toản
 
12. PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
Điện thoại: 0211.3872935
Trưởng phòng: Hoàng Trọng Lợi
Phó Trưởng phòng: Đinh Mạnh Dũng
Phó Trưởng phòng: Cao Đức Thắng  
Phó Trưởng phòng: Hoàng Tuấn Sơn
 
13. PHÒNG DÂN TỘC 
Trưởng phòng: Nguyễn Quốc Hương
 

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC SỰ NGHIỆP  

1.BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH ĐẠI LẢI 
Điện thoại: 0211.3856059
Trưởng Ban: Nguyễn Văn Cường
Phó Trưởng Ban: Chu Văn Thành
 
2. TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO - THÔNG TIN
Điện thoại: 0211.3871410
Giám đốc Trung tâm: Lê Mạnh Linh
Phó Giám đốc, phụ trách Trung tâm: Lê Cảnh Hưng
Phó Giám đốc Trung tâm: Lỗ Văn Tài
 
3. ĐÀI TRUYỀN THANH 
Điện thoại: 0211.3872934 
Trưởng đài: 
Phó Trưởng đài, phụ trách Đài truyền thanh: Khúc Thị Thái
 
4. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN, ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 
Điện thoại: 0211.3872886
Trưởng Ban: Tạ Quang Trung
Phó Trưởng ban: Nguyễn Mạnh Khuê
Phó Trưởng ban: Nguyễn Tiến Anh  
 
5. BAN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 
Trưởng ban: Nguyễn Thị Lưu
Phó Trưởng ban: Ngô Minh Long
Phó Trưởng ban: Đỗ Phi Điệp
 
6. TRẠM KHUYẾN NÔNG 
Trạm trưởng: Đặng Quốc Toản
Phó trưởng Trạm: Lưu Ngọc Tú
Phó trưởng Trạm: Tạ Hùng Đậu
 
7. BAN QUẢN LÝ CHỢ
Điện thoại: 0211.3869587
Phó Trưởng ban: Bùi Thị Hương Hải
 
8. ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ
Điện thoại: 0211.3881108
Đội trưởng: Phạm Hồng Quang
Đội phó: Nguyễn Văn Xuân
Đội phó: Nguyễn Thanh Quang

IV. ĐƠN VỊ HỘI 

1. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ 
Điện thoại: 0211.3874815
Chủ tịch: Ngô Thị Tú 
Phó Chủ tịch :
 
2. HỘI NGƯỜI MÙ 
Điện thoại: 0211.3872894
Chủ tịch: Trần Văn Báu 
Phó Chủ tịch: Đặng Văn Dũng
 
___________________________
 
V. CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
 
STT Các xã, phường Số điện thoại (Văn phòng)
1 Phường Xuân Hòa 02113.863.078
2 Phường Đồng Xuân 02113.540.377
3 Phường Trưng Trắc 02113.869.242
4 Phường Trưng Nhị 02113.872.908
5 Phường Hùng Vương 02113.872.911
6 Phường Phúc Thắng 02113.869.106
7 Xã Cao Minh 02113.863.451
8  Nam Viêm 02113.868.964
9 Xã Tiền Châu 02113.854.041
10 Xã Ngọc Thanh 02113.856.023
 

 

Ngày đăng: 31/10/2013