Hệ thống chính trị

 
Hệ thống chính trị

Hội đồng nhân dân thị xã Phúc Yên nhiệm kỳ 2016-2021

  

Trụ sở

Địa chỉ: phường Trưng Trắc, thị xã Phúc Yên 
Điện thoại: 
0211.3875.171; Email: 
hdnd_py@vinhphuc.gov.vn
 

I. THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ XÃ NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Chủ tịch: Đỗ Tràng Quảng

Phó Chủ tịch: Nguyễn Duy Thêm

II. CÁC BAN CỦA HĐND THỊ XÃ NHIỆM KỲ 2016 - 2021
 

1. Ban Pháp chế
Trưởng ban: Nguyễn Văn Bằng
Phó ban: Nguyễn Thị Thơm

Uỷ viên: 
(Đang cập nhật)

2. Ban Kinh tế- Xã hội
Trưởng ban: Đinh Mạnh Hùng

Phó ban:Hoàng Thị Việt Nga
Uỷ viên: 
(Đang cập nhật)

III. DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ NHIỆM KỲ 2016-2021

 

STT

Họ tên

Chức vụ trong đơn vị công tác

1

Nguyễn Thị Lan Anh

Thị ủy viên, Phó trưởng Ban dân vận

2

Nguyễn Văn Bằng

UV BTV Thị ủy, Trưởng Ban tổ chức thị ủy

3

Nguyễn Thanh Bình

Thị ủy viên, Trưởng phòng Lao động thương binh và Xã hội

4

Nguyễn Danh Cường

Thị ủy viên, Chánh văn phòng Thị ủy

5

Đinh Duy Đông

Bí thư Đảng ủy phường Trưng Nhị

6

Trần Văn Đức

Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa

7

Đàm Thị Thu Hà

Thị ủy viên, Chủ tịch Liên Đoàn lao động

8

Nguyễn Thị Thúy Hà

Chủ tịch UBND phường Hùng Vương

9

Trịnh Thị Hà

Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thân Hà

10

Nguyễn Đăng Hải

Thị ủy viên, Bí thư Thị đoàn

11

Ngô Văn Hòa

Phó Trưởng Công an thị xã Phúc Yên

12

Đinh Mạnh Hùng

Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Xuân

13

Nguyễn Văn Huyến

Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã

14

Trương Hùng Kiên

Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Trưng Trắc

15

Nguyễn Thị Quỳnh Liên

Thị ủy viên, Trưởng Ban tuyên giáo Thị ủy

16

Phó Ngọc Long

Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ngọc Thanh

17

Hoàng Thị Việt Nga

Phó Ban Kinh tế - Xã hội

18

Nguyễn Thị Tố Ngà

Trưởng phòng Nội vụ thị xã

19

Nguyễn Vinh Ngôn

Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tiền Châu

20

Hà Thị Ánh Nguyệt

Thị ủy vên, Chủ tịch Hội LHPN thị xã

21

Đặng Việt Phú

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

22

Đỗ Tràng Quảng

UV BTV Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã

23

Lê Thanh Sơn

Thị ủy viên, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Thị ủy

24

Hoàng Tiến Sửu

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phúc Thắng

25

Nguyễn Duy Thêm

UV BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã

26

Nguyễn Thị Thơm

Phó Ban pháp chế

27

Nguyễn Tiến Thông

Thị ủy viên, Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra

28

Đoàn Văn Tiến

Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã

29

Bùi Minh Tuấn

Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm chính trị

30

Đại Đức Thích Vĩnh Trường

Trưởng Ban trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam thị xã Phúc Yên

31

Nguyễn Xuân Vĩnh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cao Minh

32

Nguyễn Thanh Xuân

Chủ tịch UBND xã Nam Viêm

 

 

Ngày đăng: 27/05/2013