Hệ thống chính trị

 
Hệ thống chính trị

Hội đồng nhân dân thành phố Phúc Yên nhiệm kỳ 2016-2021

 

  

Trụ sở

Địa chỉ: phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên 
Điện thoại: 
0211.3875.171; Email: 
hdnd_py@vinhphuc.gov.vn

I. THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Chủ tịch: Đỗ Tràng Quảng

Phó Chủ tịch: Nguyễn Tiến Thông


II. CÁC BAN CỦA HĐND THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2016 - 2021
 
1. Ban Pháp chế
Trưởng ban: 
Phó ban: Nguyễn Thị Thơm

2. Ban Kinh tế- Xã hội
Trưởng ban: Đinh Mạnh Hùng
Phó ban:Hoàng Thị Việt Nga

III. DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2016-2021

STT

Họ tên

Chức vụ trong đơn vị công tác

1

Nguyễn Thị Lan Anh

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQ

2

 

UV BTV Thành ủy, Trưởng Ban tổ chức thành ủy

3

Nguyễn Thanh Bình

Thành ủy viên, Trưởng phòng Lao động thương binh và Xã hội

4

Nguyễn Danh Cường

Thành ủy viên, Chánh văn phòng Thành ủy

5

Đinh Duy Đông

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trưng Nhị

6

Trần Văn Đức

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa

7

Đàm Thị Thu Hà

Thành ủy viên, Chủ tịch Liên Đoàn lao động

8

Nguyễn Thị Thúy Hà

Thành ủy viên, Chủ tịch UBND phường Hùng Vương

9

Trịnh Thị Hà

Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thân Hà

10

Nguyễn Đăng Hải

Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn

11

Ngô Văn Hòa

Phó Trưởng Công an thành phố Phúc Yên

12

Đinh Mạnh Hùng

UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

13

Nguyễn Văn Huyến

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố

14

Trương Hùng Kiên

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trưng Trắc

15

 

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Tiền Châu

16

Phó Ngọc Long

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ngọc Thanh

17

Hoàng Thị Việt Nga

Phó Ban Kinh tế - Xã hội

18

Nguyễn Thị Tố Ngà

Thành ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ

19

Nguyễn Vinh Ngôn

Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tiền Châu

20

Hà Thị Ánh Nguyệt

Thành ủy vên, Chủ tịch Hội LHPN

21

Đặng Việt Phú

Thành ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

22

Đỗ Tràng Quảng

Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND

23

Lê Thanh Sơn

Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy

24

Hoàng Tiến Sửu

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phúc Thắng

25

Nguyễn Duy Thêm

UV BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND

26

Nguyễn Thị Thơm

Phó Ban pháp chế

27

Nguyễn Tiến Thông

Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra

28

Đoàn Văn Tiến

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

29

Bùi Minh Tuấn

Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm chính trị

30

Đại Đức Thích Vĩnh Trường

Trưởng Ban trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam thành phố Phúc Yên

31

Nguyễn Xuân Vĩnh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cao Minh

32

Nguyễn Thanh Xuân

Chủ tịch UBND phường Nam Viêm

  

 

Ngày đăng: 05/01/2021