Giới thiệu ban đảng, đoàn thể

HỘI CỰU CHIẾN BINH

 

 

- Số điện thoại: 02113869336; 

- Địa chỉ Email: Hoiccbthixaphucyen@gmai.com

1.  Chủ tịch: Phạm Ngọc Toanh 

Số điện thoại:  0982.408.555

Địa chỉ Email:……………………………………………..

            - Lĩnh vực phụ trách: phụ trách chung; Chỉ đạo trực tiếp công tác tổ chức, cán bộ Hội; Công tác thi đua, khen thưởng; giữ mối liên hệ với thường trực thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố; với trực Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc.

2.  Phó Chủ tịch: Nguyễn Tiến Thìn

            - Số điện thoại: 0975.542.440

            - Địa chỉ Email…………………………………………………….

            - Phụ trách công tác nội bộ Hội; Đề ra chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội; chịu trách nhiệm nắm tình hình hoạt động Hội cơ sở tổng hợp báo cáo cấp ủy và hội cấp trên; phụ trách công tác Tuyên giáo; một số nhiệm vụ do Chủ tịch phân công; sẵn sàng thay thế khi Chủ tịch đi vắng.

            3. Phó Chủ tịch: Đặng Ba Đình   - Phó Chủ tịch, phụ trách Công tác kiểm tra Hội

            - Số điện thoại: 0977.331.952

            - Địa chỉ Email………………………………………………

            - Phụ trách công tác kinh tế, đời sống; thực hiện một số chính sách liên quan đến CCB; thủ quỹ cơ quan Hội; thực hiện một số nhiệm vụ Chủ tịch giao.

            4. Chức năng, nhiệm vụ của Hội CCB thành phố;

            a. Chức năng:

           Đại diện ý trí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên và Cựu chiến binh thành phố. Hội làm tham mưu giúp cấp ủy và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động hội viên và CCB thực hiện các nhiệm vụ chính trị- xã hội của địa phương và của Hội; thành viên của MTTQ tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, đại biểu HĐND, cán bộ công nhân viên chức thành phố.

            b. Nhiệm vụ: Điều lệ Hội quy định có 7 nhiệm vụ

            - Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân.

            - Tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; kiến nghị với chính quyền và tổ chức thực hiện một số chính sách liên quan đến CCB và Hội CCB.

            - Tập hợp, đoàn kết động viên hội viên và CCB rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ mọi mặt…

            - Có trách nhiệm tập hợp CQN, hướng dẫn các câu lạc bộ và ban liên lạc truyền thống hoạt động.

            - Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho HV và CCB; tổ chức các hoạt động tình nghĩa.

            - Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của HV và CCB; phổ biến, tuyên truyền pháp luật.

            - Phối hợp với Đoàn thanh niên và các thành viên MTTQ, cơ quan Quân sự giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.

            - Thực hiện một số nhiệm vụ công tác đối ngoại./.

 

Ngày đăng: 02/10/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục