Giới thiệu các phòng, ban, tổ chức

Ban quản lý chợ

PHÓ TRƯỞNG BAN: BÙI THỊ HƯƠNG HẢI
ĐIỆN THOẠI: 0211.3869587
Ngày đăng: 15/10/2013
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục