Thời sự tổng hợp

Ban pháp chế HĐND thành phố tiến hành giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại phường Nam Viêm

 

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BPC  ngày 20/9/2021 của Ban pháp chế HĐND thành phố Phúc Yên, sáng ngày 8/10/2021 Đoàn giám sát của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố đã tiến hành giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại phường Nam Viêm. Tham gia Đoàn giám sát có đồng chí Đ/c Nguyễn Danh Cường, UVBTV Thành ủy, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc trung tâm chính trị thành phố Phúc Yên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố; cùng các đồng chí là thành viên Ban Pháp chế HĐND thành phố. 

 

Qua kiểm tra cho thấy, dưới sự quán triệt, tập trung chỉ đạo đồng bộ từ xã đến cơ sở của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã đem lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân, tạo nên nhiều diện mạo mới của thôn, tổ dân phố đồng thuận xây dựng vững chắc chính quyền cơ sở góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. UBND phường Nam Viêm đã chỉ đạo việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thường xuyên tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân. Công khai cho Nhân dân biết, quyết định và giám sát các dự án, quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch thu hồi đất, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phương án và dự toán, quyết toán ngân sách xã; các quy định về thủ tục hành chính; đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính, chính sách an sinh xã hội, chương trình vay vốn phát triển sản xuất, giảm nghèo. Tổ chức họp Nhân dân để phát huy được quyền làm chủ trong việc bàn, quyết định các công việc của tổ dân phố phù hợp với quy định của pháp luật. Việc giải quyết các thủ tục hành chính được công khai, minh bạch từ khâu tiếp nhận, giải quyết đến trả kết quả cho tổ chức, công dân. Công khai quỹ đền ơn đáp nghĩa và quỹ ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19, … với những kết quả đó đã khẳng định được những việc“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Trên cơ sở báo cáo của UBND phường Nam Viêm và các ý kiến phát biểu của các thành viên đoàn giám sát, đồng chí Nguyễn Danh Cường, UVBTV Thành ủy, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc trung tâm chính trị thành phố Phúc Yên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phốghi nhận các kết quả đạt được, sự cố gắng của đơn vị. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới UBND phường Nam Viêm cần tập trung thực hiện chế độ chính sách với người dân cần công khai minh bạch; tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo; tổ chức những cuộc đối thợi để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương, bảo đảm pháp chế, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

          Nguyễn Hiền

Ngày đăng: 08/10/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục