Giới thiệu các phòng, ban, tổ chức

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

1- Tên cơ quan: Hội Chữ thập đỏ thành phố Phúc Yên

 

2- Số điện thoại: 02113874815;     địa chỉ Email: Ctdphucyen2013@gmail.com

3- Họ tên chức danh đ/c cấp trưởng:

-  Họ và tên: 

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố

- Số điện thoại: 0985734446

- Địa chỉ Email: Ctdphucyen2013@gmail.com

4- Nêu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị:

 - Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, thanh, thiếu niên Chữ thập Đỏ, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động nhân đạo của Hội, các chương trình nhân đạo xã hội của Nhà nước, trong các lĩnh vực: cứu trợ nhân đạo, phòng ngừa và ứng phó thảm họa; chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân thiên tai, nạn nhân chiến tranh, những người khuyết tật, trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa; tìm kiếm tin tức thân nhân và gia đình mất liên lạc, giúp đỡ những người khó khăn, hoạn nạn vươn lên hòa nhập cộng đồng.

- Tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, các chương trình chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng của Nhà nước trong các lĩnh vực: sơ cấp cứu ban đầu; trồng và sử dụng cây thuốc nam; tham gia phong trào vệ sinh phòng bệnh, bảo vệ môi trường; phòng chống dịch và các tệ nạn xã hội.

- Xây dựng Hội vững mạnh, phát triển tổ chức và nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên, thanh, thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ. Đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên và tình nguyện viên Chữ thập đỏ.

Ngày đăng: 15/10/2013
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục