Giới thiệu các phòng, ban, tổ chức

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Số điện thoại:  0211.3874.815

Địa chỉ email: ctdphucyen2013@gmail.com

Chủ tịch: Bùi Thị Hương Hải

Phó chủ tịch: Ngô Minh Long

Ngày đăng: 31/03/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục