Giới thiệu các phòng, ban, tổ chức

BAN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

1.      Tên cơ quan: Ban Giải phóng mặt bằng thị xã Phúc Yên

2. Số điện thoại: 0211.3881868          Địa chỉ Email:

3. Cấp trưởng:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Lưu

- Chức danh: Trưởng ban

- Số điện thoại: 0982 115 805

- Địa chỉ Email: luugpmb@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung công tác bồi thường GPMB các dự án trên địa bàn thị xã; công tác giải quyết đơn thư liên quan đến bồi thường, hỗ trợ GPMB các dự án Ban GPMB thực hiện; trực tiếp phụ trách công tác tài chính kế toán của Ban.

4. Cấp phó:

4.1 Họ và tên: Ngô Minh Long

- Chức danh: Phó ban

- Số điện thoại: 0912 360 303

- Địa chỉ Email: ngominhlong1964@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: trực tiếp phụ trách công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB của một số dự án do Trưởng ban phân công, giúp Trưởng ban trong công tác giải quyết đơn thư.

4.2 Họ và tên: Đỗ Phi Điệp

- Chức danh: Phó ban

- Số điện thoại: 

- Địa chỉ Email: 

 

- Lĩnh vực phụ trách: 

5. Nêu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban GPMB

Tham mưu, giúp UBND thị xã tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB các dự án trên địa bàn thị xã./.

Ngày đăng: 15/10/2013
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục