Tin Văn hóa xã hội

Hiệu quả từ việc bình xét gia đình văn hóa

Thi đua xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa đã được duy trì sôi nổi nhiều năm qua ở khắp các địa phương trên địa bàn thành phố Phúc Yên, góp phần không nhỏ trong hình thành nếp sống văn minh, động viên cộng đồng tham gia vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trên địa bàn thành phố Phúc Yên, việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa từ nhiều năm qua luôn là một nội dung quan trọng trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.  Việc bình xét gia đình văn hóa (GĐVH) đã trở thành một trong những nội dung quan trọng hàng năm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể trong thành phố và trở thành phong trào thi đua toàn diện, sâu rộng, được đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đồng tình hưởng ứng. Qua đó, tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức của nhân dân về xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư. 

 

 Phong trào thi đua xây dựng " Gia đình văn hóa" được nhân dân tích cực hưởng ứng

Thành phố cũng chỉ đạo và hướng dẫn các phường, xã xây dựng quy ước, hương ước tập trung vào xây dựng NTM và đô thị văn minh, xây dựng nếp sống văn hóa; hướng dẫn các Ban công tác Mặt trận cùng với khu dân cư xây dựng quy chế phối hợp trong việc tổ chức đăng ký gia đình văn hóa thông qua việc tổ chức họp nhân dân từng thôn, tổ dân phố triển khai sâu rộng mục đích và ý nghĩa cũng như các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa. Nhờ đó, việc thi đua, bình xét, công nhận danh hiệu văn hóa cho các gia đình, khu dân cư trên địa bàn thành phố được thuận lợi.

Việc tổ chức thi đua, bình xét, công nhận danh hiệu văn hóa cho các gia đình, khu dân cư trên địa bàn  luôn được tiến hành chặt chẽ theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL, từ năm 2019 đến nay là theo quy định tại Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ. Các tiêu chí bình xét được nêu rõ: Gia đình văn hóa thì phải gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua nơi cư trú; hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng; lao động, học tập đạt năng suất, chất lượng hiệu quả. Khu dân cư văn hóa là khu dân cư có đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển; đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú; môi trường cảnh quan sạch đẹp; người dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng...

Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự đồng lòng của người dân, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Phong trào xây dựng GĐVH đã thật sự làm thay đổi cuộc sống người dân, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, hương ước thôn xóm được thực hiện nghiêm túc, tệ nạn xã hội ngày càng giảm. Mô hình làm kinh tế giỏi xuất hiện ngày càng nhiều, các gia đình quan tâm đến việc tương thân, tương ái, hỗ trợ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, nuôi dạy con tốt hơn. Vì vậy, chất lượng cuộc sống của nhân dân không ngừng được nâng cao, thể hiện qua kết quả bình xét gia đình văn hóa. Nhân dân trên địa bàn luôn tích cực hưởng ứng đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và đạt tỷ lệ rất cao. Trên địa bàn thành phố, tỷ lệ gia đình văn hóa trung bình hàng năm đạt 92%; tỷ lệ thôn, làng, tổ dân phố văn hóa trung bình hàng năm đạt 90%.

Để công tác bình xét danh hiệu văn hóa đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, thành phố đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thường xuyên, liên tục, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ cơ sở, các hội đoàn thể, tổ dân cư; đưa vào các quy ước, hương ước chung. Không chỉ dừng lại ở việc kêu gọi, tuyên truyền mà việc phấn đấu đạt danh hiệu “văn hóa” được cụ thể hóa thành từng phần việc, nhiệm vụ cụ thể: Xây dựng thôn NTM, khu phố đô thị văn minh, giữ gìn vệ sinh công cộng, tự quản về an ninh trật tự nơi cư trú, hình thành các câu lạc bộ luyện tập thể thao, văn nghệ... Đặc biệt là thông qua hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở để xây dựng thành các phong trào thi đua sôi nổi, phù hợp với từng địa phương, từng đối tượng đoàn viên, hội viên.

Phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT phát triển sôi nổi tại các khu dân cư

Việc thi đua, phấn đấu đạt danh hiệu văn hóa đã và đang được các địa phương quan tâm đẩy mạnh từ cơ sở, duy trì thường xuyên qua các năm.  Tuy nhiên để phong trào đạt được mục tiêu đề ra thì việc triển khai thực hiện phải luôn đảm bảo thực chất, tránh tình trạng trao danh hiệu đại trà, chạy theo thành tích. Việc bình xét, công nhận danh hiệu văn hóa cho các gia đình, được tiến hành chặt chẽ, sâu sát theo hướng nâng cao chất lượng, đồng thời công tác tuyên truyền cũng cần liên tục đẩy mạnh để từ mỗi cá nhân, mỗi hộ gia đình nhận thức được ý nghĩa của phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, bắt đầu ngay từ những hành động nhỏ mà thiết thực trong cuộc sống hằng ngày.

Lan Phương

 

Ngày đăng: 18/11/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*