Thời sự tổng hợp

Hội nghị Ban Thường vụ thành uỷ Phúc Yên

Thực hiện chương trình làm việc của cấp ủy Tháng 01/2020, sáng ngày 07/02 BTV Thành uỷ Phúc Yên tổ chức hội nghị để thảo luận, cho ý kiến vào một số nhiệm vụ của Đảng bộ thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành uỷ chủ trì hội nghị; dự hội nghị còn có các đồng chí là UVBTV Tỉnh ủy và các ban Đảng Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe trình bày dự thảo Kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của Ban Thường vụ được chỉ ra trong kiểm điểm cuối năm 2019; trình bày dự thảo thông báo phân công các đồng chí UVBTV Thành ủy theo dõi, chỉ đạo thực hiện một số công việc trọng tâm và cấp bách; công tác kết nạp Đảng viên; công tác tổ chức, cán bộ. Hội nghị đã giành nhiều thời gian thảo luận, cho ý kiến đối với kết quả khắc phục những khuyết điểm, hạn chế được BTV Thành ủy Phúc Yên chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019 và những nội dung cần khắc phục như: Trong công tác quản lý đất đai, xây dựng, công tác giải quyết khiếu nại tố, cáo công tác bồi thường GPMB, giao đất dịch vụ cho nhân dân, công tác quản lý nhà nước về chỉnh trang đô thị,.... Đối với công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát, công tác lãnh đạo đổi mới công tác dân vận, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội...

Tại hội nghị, BTV thành ủy đã nghe Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố báo cáo dự thảo (lần 1) báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đ/c Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành uỷ phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành uỷ đề nghị UBND thành phố các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nội dung cần khắc phụ như: tiếp tục thực hiện tốt các Quy chế làm việc của Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng Quy chế làm việc cấp ủy, nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là nhất là các dự án trọng điểm, hoàn thành việc trả đất dịch vụ cho nhân dân; chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng, rác thải và bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo; tập trung đẩy mạnh các giải pháp quản lý thu - chi ngân sách; tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, HĐND và chính quyền các cấp; UBND thành phố khẩn trương hoàn thiện báo cáo để trình BTV thành ủy báo cáo dự thảo (lần 2)./. 

Nguyễn Hiề

Ngày đăng: 08/02/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*