Tin Văn hóa xã hội

Sự chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng ở Tiền Châu

Những năm qua, công tác xây dựng Đảng ở phường Tiền Châu (Phúc Yên) có sự chuyển biến rõ nét. Nổi bật như năm 2018, Đảng bộ phường Tiền Châu (Phúc Yên) đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Có được kết quả đó nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền trong việc triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp trên các lĩnh vực.

 

Cán bộ, lãnh đạo phường Tiền Châu (Phúc Yên) nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết KNTC. Ảnh Dương Hà

Những năm trước đây, ở phường Tiền Châu xảy ra nhiều trường hợp xây dựng trái phép trên đất công, đất nông nghiệp. Công tác đền bù GPMB chưa được giải quyết dứt điểm, vẫn còn các hộ chưa nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng để triển khai dự án trên địa bàn, ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế- xã hội. Chất lượng sinh hoạt của một số chi bộ chưa cao, tính thuyết phục trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng còn hạn chế; nội dung một số cuộc kiểm tra giám sát (KTGS) chung chung, chưa gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, kiểm tra dàn trải; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt chưa thể hiện rõ nét…

Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay, công tác xây dựng Đảng có sự chuyển biết rõ nét như: Việc KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng được thực hiện nghiêm túc, kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế, giảm tình trạng vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Chất lượng và hình thức sinh hoạt của các chi bộ được cải thiện, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình được các đảng viên thể hiện trong các cuộc sinh hoạt chi bộ; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và cấp uỷ các cấp được quán triệt kịp thời đến từng chi bộ, đảng viên…

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Liên, Bí thư Đảng ủy phường Tiền Châu cho biết: Để xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, Đảng bộ phường Tiền Châu chủ động đổi mới phong cách, lề lối làm việc, tác phong công tác, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; kịp thời quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân để tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT- XH, công tác GPMB ở địa phương.

Xác định xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh là yếu tố quan trọng, quyết định thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, vì vậy, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát định kỳ, tập trung vào nội dung như: Kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai; công tác đền bù, GPMB, thực hiện quy chế dân chủ... Qua công tác KTGS giúp cấp ủy đánh giá đúng tình hình thực hiện nhiệm vụ, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm của tổ chức Đảng và đảng viên để kịp thời uốn nắn, khắc phục.

Bước đột phá để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là Đảng bộ thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt chi bộ. Hàng tháng, các đồng chí trong BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ duy trì việc tham gia sinh hoạt với các chi bộ cơ sở để nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời vấn đề bức xúc, những nguyện vọng chính đáng của nhân dân; lấy nội dung thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị làm nội dung chính của mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ. Khi có nghị quyết của cấp trên, các chi ủy đều nghiên cứu bàn bạc phương hướng triển khai, xây dựng chương trình hành động, tổ chức quán triệt thực hiện đến toàn thể đảng viên. Thông qua sinh hoạt, các đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; các nghị quyết được xây dựng sát, đúng với tình hình địa phương, có tính khả thi cao.

Đảng bộ phường chú trọng thực hiện hiệu quả Quy định số 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt. Đảng ủy phường đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể bổ sung, hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; lấy kết quả của việc học tập và làm theo Bác làm tiêu chí để đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được thể hiện toàn diện trên tất cả các mặt của đời sống, tạo niềm tin cho nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền địa phương.

Lê Thảo (Nguồn: Báo VP)

Ngày đăng: 28/11/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*