Thời sự tổng hợp

Phát động phong trao Khối cơ quan đoàn thể thành phố Phúc Yên hưởng ứng “Ngày chủ nhật Xanh”

Thực hiện Kết luận số 55-KL/TU, ngày 15/5/2019 của Thành ủy Phúc Yên về việc phát động phong trào “Ngày chủ nhật Xanh” trên địa bàn thành phố. Chiều ngày 27/9/2019, Khối cơ quan đoàn thể thành phố đã phát động phong trào.

 

Với các hoạt động thiết thực như vệ sinh phòng làm việc, dọn dẹp kho bãi, khuôn viên, thu gom rác thải…đã thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Khối tham gia. Hoạt động đã góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm cho đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc bảo vệ môi trường sống, môi trường làm việc Xanh - Sạch - Đẹp tại cơ quan.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Khối cơ quan đoàn thể thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng mô hình, cách làm hay để phong trào ngày càng hiệu quả, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh giàu đẹp./.

Xuân Nguyễn

 

Ngày đăng: 01/10/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*