Tin Văn hóa xã hội

Phúc Yên nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Xác định công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng trong giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, những năm qua, thành phố Phúc Yên luôn tích cực đẩy mạnh hoạt động này. Từ đó đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hằng năm, Phòng Tư pháp thành  phố đã chủ động tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng địa bàn khu dân cư. Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất, Phòng Tư pháp đã đổi mới về hình thức, nội dung tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với các đối tượng như: thông qua các buổi tập huấn, tọa đàm, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức sân khấu hóa, văn nghệ biểu diễn, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh thành phố và các xã, phường… Phòng thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Trong 5 năm qua, Phòng đã phối hợp với Sở Tư pháp mở 45 lớp tập huấn tại 10 xã, phường và 5 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật với trên 7.500 cán bộ và nhân dân tham dự; phối hợp với phòng lao động TB&XH thành phố tổ chức tập huấn kiến thức cho trên 1.000 giáo viên về dạy kỹ năng sống cho trẻ em, phát huy quyền tham gia các hoạt động của trẻ em. Phối hợp với Thành đoàn Phúc Yên tập huấn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với chuyên đề kiến thức pháp luật về An toàn giao thông cho trên 1.950 đoàn viên tham gia; phối hợp với Trung tâm Văn hóa- TT- TT thành phố, UBND xã, phường duy trì tốt chương trình chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh thành phố tập trung vào các chủ đề: Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, luật quốc tịch Việt nam, luật lý lịch tư pháp, luật nuôi con nuôi; cấp phát 160 đĩa CD về luật đất đai, luật phòng cháy và chữa cháy, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp...và trên 570 tài liệu, 1.900 bản tin tư pháp. Riêng đối với cán bộ, công chức tư pháp cấp xã, phường, phòng đã tiến hành phổ biến thêm các quy định của pháp luật về thực hiện quyền dân chủ ở xã, phường; các văn bản pháp luật liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền cơ sở; các quy định về bảo đảm quyền tự do, dân chủ, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo; quy chế tiếp công dân và các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương kết hợp phổ biến các kiến thức về quản lý nhà nước, chính sách về phát triển kinh tế, xã hội.

Với sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức hội, đoàn thể, UBND các xã, phường, hiện nay, toàn thành phố đã thành lập được 118 tổ hòa giải hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Các thành viên của tổ hòa giải là những người có uy tín đối với dân làng, dòng họ, gia đình. Thông qua công tác hòa giải đã kịp thời giải quyết được nhiều vụ việc xảy ra trong cộng đồng dân cư, hạn chế được những va chạm, xích mích xảy ra, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn mối quan hệ đoàn kết trong cộng đồng dân cư, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, giảm đáng kể các vụ việc cần giải quyết cho các cơ quan nhà nước.

Việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật luôn được cấp ủy và chính quyền các xã, phường, đơn vị trường học quan tâm chú trọng. Hiện trên địa bàn thành phố có trên 200 tủ sách pháp luật của các xã, phường, thôn, tổ dân phố và các trường học. Các tủ sách pháp luật hoạt động hiệu quả với việc thường xuyên được bổ sung đầu sách mới, phục vụ hàng nghìn lượt cán bộ và nhân dân đến đọc, nghiên cứu.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thời gian tới, thành phố Phúc Yên tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân. Phổ biến kịp thời, rộng rãi các văn bản pháp luật mới được ban hành đến từng nhóm đối tượng. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các mô hình, hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng nề nếp, có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tăng cường và củng cố hoạt động hòa giải ở cơ sở, phấn đấu 100% tổ hòa giải cơ sở hoạt động có hiệu quả, góp phần hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện của công dân, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Lan Phương

Ngày đăng: 25/09/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*