Thời sự tổng hợp

Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào DTTS và Miền núi năm 2019

Ngày 03/9/2019, tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2019.

Tới dự Hội nghị có đồng chí Trần Phú Phương – Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc; đồng chí Nguyễn Chí Dũng – Nguyên giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý của Sở Tư pháp, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật, Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc; lãnh đạo, chuyên viên các phòng, bộ phận của Ban Dân tộc tỉnh; cán bộ làm công tác dân tộc  xã Ngọc và các đại biểu là  Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, Trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể các thôn Đồng Câu, Gốc Duối, Lập Đinh và đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số và người dân sinh sống, cư trú trên địa bàn xã.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Chí Dũng – Nguyên giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý của Sở Tư pháp, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật, Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc truyền đạt một số nội dung về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến vùng DTTS và miền núi, các nội dung cơ bản về quốc phòng, an ninh; quyền và nghĩa vụ của công dân và tuyên truyền pháp luật về Khiếu nại, tố cáo…

 

Đ/c Nguyễn Chí Dũng – Nguyên giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý của Sở Tư pháp,

 Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật, Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc truyền đạt các quy định của pháp luật về công tác công tác Khiếu nại, tố cáo

 

Đại biểu các ban, ngành, đoàn thể thôn Gốc Duối và đồng bào dân tộc thiểu số tham dự Hội nghị

Thông qua Hội nghị Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào DTTS và Miền núi năm 2019 nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức, hiểu biết và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, vận động các dân tộc xây dựng xã hội lành mạnh sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật nhằm ổn định chính trị, trật tự xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

 

Nguyễn Liên –Văn phòng UBND thành phố.

 

Ngày đăng: 05/09/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*