Thời sự tổng hợp

Tập huấn nâng cao kiến thức giữ gìn phát triển làng nghề thủ công gắn với bảo vệ môi trường

Sáng ngày 01/8/2019, tại Hội trường Ban tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Môi trường nông thôn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân thành phố Phúc Yên tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức về giữ gìn và phát triển làng nghề thủ công gắn với bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới cho cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn thành phố.

Dự lớp tập huấn có các đồng chí: Đỗ Minh Hải, UVBCH Trung ương Hội, Phó Giám đốc Trung tâm Môi trường nông thôn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Thị Sinh, UVBTV tỉnh Hội, Trưởng ban tuyên truyền vận động Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc. Về phía thành phố có đồng chí Nguyễn Quốc Hương, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, cùng các đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường, Chi hội trưởng, Chi hội phó và 100 các hội viên, nông dân trên địa bàn thành phố tham dự.

 

Hình ảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe Thạc sĩ Lê Ngọc Hà, báo cáo viên truyền đạt những kiến thức về môi trường, đặc biệt là môi trường nông thôn; tác hại của ô nhiêm môi trường đến chất lượng cuộc sống; nguyên nhân, giải pháp để hạn chế và khắc phục tình trạng ô nhiễm tại các làng nghề vùng nông thôn nói chung và thành phố Phúc Yên nói riêng; Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về nâng cao trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn (2014 - 2020); vai trò của Hội Nông dân trong công tác bảo vệ môi trường nông thôn; kỹ năng tuyên truyền về bảo vệ môi trường và nâng cao nhận thức về công nghệ xử lý chất thải bảo vệ môi trường làng nghề.

Ngoài ra, các học viên còn cùng nhau chia sẻ về thực trạng và kinh nghiệm bảo vệ môi trường ở địa phương mình, tham gia đóng góp ý kiến để nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường làng nghề thủ công gắn với giữ gìn và bảo vệ môi trường nông thôn thành phố Phúc Yên ngày càng xanh - sạch - đẹp, góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới./.

Xuân Nguyễn

Ngày đăng: 01/08/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*