Thời sự tổng hợp

Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Phúc Yên tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng

Sáng ngày 4/7/2019, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Phúc Yên tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng để nghe và thảo luận cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo của UBND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu 2019, phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2019; kết quả thực hiện thu chi Ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; kết quả công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy; đồng chí Đỗ Tràng Quảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Lê Văn Tân, UVBTV Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên UBKT Thành ủy; lãnh đạo một số phòng, ban, ngành của thành phố.

 

Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ngành Nông nghiệp của thành phố gặp nhiều khó khăn, năng  suất cây Lúa và cây Ngô đều tăng so với cùng kỳ xong diện tích gieo trồng giảm (nhất  là cây vụ Đông), đồng thời dịch bệnh dịch xảy ra trên đàn lợn nên tổng giá trị sản xuất giảm so với kỳ trước. Sản xuất Lâm nghiệp  và Thủy sản ổn định. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản ước đạt 260 tỷ đồng giảm 1,96% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 39.514,1 tỷ đồng giảm 3,42% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là Sản xuất Công nghiệp ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm do sản lượng ô tô và xe máy đều giảm so với cùng kỳ trong đó sản lượng ô tô giảm 6%, xe máy giảm 10%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố ước đạt 310,521 tỷ đồng, đạt 54% dự toán vượt 9% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách ước đạt 303,858 tỷ đồng,đạt 37% dự toán giao bằng 102% so với cùng kỳ. Chi ngân sách tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và đáp ứng kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố

Công tác quản lý đầu tư XDCB tiếp tục được xiết chặt theo luật Đầu tư Công, từ công tác chuẩn bị đầu tư đến phê duyệt dự án, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, phân bổ vốn và quyết toán dự án hoàn thành. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, quản lý đất đai tiếp tục được chấn chỉnh, xác định rõ trách nhiệm, đã xử lý kịp thời và hạn chế thấp nhất các trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị được Thành phố tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, thực hiện quyết liệt đồng bộ bước đầu tạo ra những thay đổi bộ mặt đô thị và ý thức người dân. Các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao tiếp tục được quan tâm đầu tư.

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện tốt; từng bước giải quyết làm giảm số lượng vụ việc tồn đọng, kéo dài. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. MTTQ và các đoàn thể đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của thành phố và chương trình công tác của cấp ủy, phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động của địa phương; xây dựng và củng cố tổ chức ngày càng phát triển, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị các đại biểu đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến và làm rõ hơn kết quả, nguyên nhân, giải pháp thực hiện trong thời gian tới ở các nội dung: công tác xây dựng Đảng; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác GPMB, bảo vệ môi trường….

 

Đ/c Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy đã đánh giá cao những thành tựu mà thành phố đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019 và cho ý kiến về một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 như: Đề nghị UBND thành phố, các phòng, ban, đơn vị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH để đưa ra các kế hoạch, chỉ tiêu KT-XH cho 6 tháng cuối năm 2019 cho phù hợp với thực tế; các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, phòng ban cần phải chủ động trong công tác phòng chống bệnh dịch tả lơn Châu phi, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu giống vật nuôi;tăng cường công tác quản lý đất đai, tập trung chỉ đạo tiến độ GPMB, trả đất dịch vụ cho dân; giải quyết dứt điểm việc đơn thư khiếu nại tố cáo kéo dài trong nhân dân tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường công tác quản lý nhà Nước trên tất cả các lĩnh vực; tập trung hoàn thành các chỉ tiêu thu chi ngân sách; tăng cường công tác lãnh đạo Đảng; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, tạo môi trường ổn định để các doanh nghiệp yên tâm sản xuất; cấp ủy, các cấp cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, cụ thể hóa các văn bản của TW, của tỉnh; ban hanh kế hoạch và thành lập các tiểu ban để bắt tay vào công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp./.

Nguyễn Hiền

Ngày đăng: 04/07/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*