Thời sự tổng hợp

Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chiều 3/7/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển khai các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát. Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; Trần Văn Vinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chỉ Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh và 9 điểm cầu các huyện, thành phố.

Tại điểm cầu thành phố Phúc Yên có các đồng chí: Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Phúc Yên;Đỗ Tràng Quảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố;Đoàn Văn Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố. Cùng dự có các đồng chỉ Ủy viên BTV Thành ủy, Ủy viên UBKT Thành ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố; thường trực HĐND, UBND thành phố; Trưởng, Phó các ban xây dựng đảng, Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể, MTTQ thành phố; Bí thư, Phó Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc.

 

Hình ảnh hội nghị

Hội nghị đã nghe phổ biến nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Trong đó, hướng dẫn cụ thể về công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận; chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy; hướng dẫn cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự đại hội cấp trên; việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội. Thời gian tiến hành đại hội được BTV Tỉnh ủy dự kiến: Đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đảng bộ cấp cơ sở không quá 2 ngày, bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước ngày 30/6/2020; Đại hội đại biểu cấp huyện và đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy không quá 3 ngày, hoàn thành trước 31/8/2020; Đại hội Đảng bộ tỉnh không quá 4 ngày, tiến hành trước ngày 31/10/2020. Đại hội điểm cấp cơ sở tiến hành vào quý I/2020, Đại hội điểm cấp huyện, thành phố tiến hành vào đầu quý II/2020. Thời gian họp trù bị Đại hội đại biểu cấp huyện trở lên không quá ½ ngày.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã triển khai những quy định của Trung ương về chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra cấp trên đối với Ủy ban Kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng; quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; quy định xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm.

Quán triệt nội dung liên quan đến thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đề nghị các cấp, các ngành rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, từ đó, tham mưu Tỉnh ủy giải pháp thực hiện các chỉ tiêu còn lại. Triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường các giải pháp đảm bảo nguồn thu, thực hiện nhiệm vụ chi cho phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt chỉ tiêu giảm nghèo. Tăng cường công tác giải phóng mặt bằng các dự án và giải ngân tốt vốn đầu tư công; chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, dồn thửa đổi ruộng. Rà soát các dự án đã được phê duyệt để cập nhật, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và chủ động trong công tác giải phóng mặt bằng, tránh việc điều chỉnh, bổ sung dự án. Tổ chức phát động phong trào thi đua kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 70 năm ngày thành lập tỉnh và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài; thực hiện tốt các cuộc thanh tra theo kế hoạch, nhất là các lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản; khắc phục ngay các kết luận của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt việc tiếp công dân theo quy định, chủ động đối thoại với công dân, giải quyết ngay các vấn đề phát sinh từ cơ sở; giải quyết xong đất dịch vụ trong năm 2019; hoàn thiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế theo Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy; sắp xếp thôn, tổ dân phố; nắm chắc tình hình ở cơ sở, đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ Đại hội Đảng các cấp.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan chỉ ra những điểm mới trong các khâu công tác Đại hội Đảng bộ tỉnh các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tiếp tục nghiên cứu, quán triệt những yêu cầu, nội dung của Chỉ thị 35 nhằm thống nhất quan điểm từ tỉnh đến cơ sở; trong đó, nắm vững, hiểu rõ 6 yêu cầu, 6 nội dung mà Chỉ thị đã đề ra đối với công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.Đồng chí khẳng định, sau hội nghị này, BTV Tỉnh ủy sẽ tiếp thu ý kiến của các Đảng bộ trực thuộc để hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc cần quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức đảng cấp dưới xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đại hội đảm bảo yêu cầu, nội dung, quy trình theo kế hoạch của Tỉnh ủy và phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị. Rà soát lại đội ngũ cán bộ, kiện toàn, sắp xếp những nơi còn thiếu, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện và đáp ứng yêu cầu nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, lựa chọn Đảng bộ, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tốt đại hội điểm; tổng kết, rút kinh nghiệm cho việc chỉ đạo chung. Cấp ủy các cấp rà soát những chỉ tiêu đã đạt và những chỉ tiêu khó đạt, chưa đạt trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 để đề ra giải pháp phấn đấu, thực hiện bằng được trong 6 tháng cuối năm 2019 và năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ thường xuyên, không làm ảnh hưởng hoặc xem nhẹ các nhiệm vụ chính trị khác.

Đối với việc triển khai các quy định của Trung ương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt và triển khai thực hiện các quy định đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong tháng 7/2019. Đồng thời, chủ động rà soát, xây dựng quy chế, quy định và hướng dẫn cụ thể về công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với những nội dung mới trong 4 quy định là; thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng, hiệu quả và đảm bảo tiến độ, thời gian thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy; xem xét, xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với các tổ chức Đảng, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật.

Xuân Nguyễn

Ngày đăng: 03/07/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*