Thời sự tổng hợp

Tin về kết quả xử lý đảng viên vi phạm

Ngày 16/4/2019, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Trương Quang Hưng - nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ xã Tiền Châu nhiệm kỳ 2000-2005, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Tiền Châu nhiệm kỳ 2010-2015, nguyên Chủ tịch UBND xã (nay là phường) Tiền Châu từ năm 2004-2010 và đồng chí Nguyễn Tiến Triển - Nguyên Phó Bí thư Đảng ủy xã Tiền Châu nhiệm kỳ 2010-2015, nguyên Phó chủ tịch UBND xã (nay là phường) Tiền Châu từ năm 2001 - 2010 (hiện nay hai đồng chí là cán bộ đã nghỉ hưu). Quá trình công tác các đồng chí đã thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra để xảy ra nhiều vi phạm trong công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn phường Tiền Châu

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/12/2017 của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm và quá trình công tác của hai đồng chí, Ban Thường vụ Thành ủy Phúc Yên đã biểu quyết thống nhất thi hành kỷ luật đồng chí Trương Quang Hưng và đồng chí Nguyễn Tiến Triển bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

UBKT Thành uỷ

Ngày đăng: 07/06/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*