Thời sự tổng hợp

Thẩm định nông thôn mới tại thành phố Phúc Yên

Sáng ngày 26/4/2019, Đoàn công tác liên ngành của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương do đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng Cục kinh tế - hợp tác, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Trưởng đoàn đã thẩm tra hồ sơ, khảo sát thực tế tại thành phố Phúc Yên để đề nghị công nhận thành phố đạt chuẩn nông thôn mới. Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo thành phố Phúc Yên .

 

Toàn cảnh hội nghị

Trước khi bước vào xây dựng nông thôn mới, bình quân mỗi xã của thành phố mới đạt 5 tiêu chí. Trong khi đó, khối lượng công việc cần phải thực hiện để hoàn thành chương trình MTQG là rất lớn. Với phương châm “Dân biết, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi”, 5 năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, thành phố đã huy động được sức dân và tạo được sự thống nhất trong triển khai, thực hiện từng tiêu chí theo hướng dễ làm trước, khó làm sau. Sau hơn 8 năm triển khai khai toàn thành phố đã huy động được 396.695 triệu đồng cho xây dựng nông thôn mới, trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 110.160 triệu đồng; thành phố hỗ trợ 181939  triệu đồng; ngân sách xã 19.450 triệu đồng; vốn tín dụng, doanh nghiệp hỗ trợ 81.646 triệu đồng; nhân dân đóng góp 3.500 triệu đồng và trên 4.701 ngày công lao động với 20.647 m­2 đất. Đến nay thành phố đã có 2/2 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 2,04%; thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/người/năm; 2/2 xã xây mới khu trung tâm văn hóa xã; 27/27 thôn có nhà văn hóa thôn đạt chuẩn; tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên đạt 98%; hàng năm có 100% số thôn đạt tiêu chuẩn làng văn hóa.

Qua nghe báo cáo và đi thực tế, đoàn thẩm định đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh Vĩnh Phúc, thành phố Phúc Yên, nhất là các cơ chế, chính sách của tỉnh, ghi nhận nỗ lực của các cấp chính quyền và nhân dân hai xã trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của thành phố. Đoàn công tác của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đề nghị thành phố Phúc Yên rà soát lại hồ sơ, khớp các số liệu đánh giá về thu nhập bình quân đầu người; vấn đề thu gom, xử lý rác thải và sớm hoàn thiện hồ sơ đăng ký thành phố đạt chuẩn nông thôn mới..

 

Đ/c Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng Cục kinh tế - hợp tác, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết luận tại hội nghị

Khẳng định thành phố Phúc Yên đã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Trưởng đoàn thẩm tra cho biết: Để đảm bảo tính bền vững, thành phố Phúc Yên cần quan tâm rà soát lại hồ sơ, có đánh giá chính xác và thống nhất số liệu các tiêu chí thu nhập, xử lý nước thải, trồng cây xanh; có giải pháp, kế hoạch thực hiện cụ thể đối với từng tiêu chí.

Tiếp thu các ý kiến của Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBDN thành phố tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ môi trường, xử lý nước thải, rác thải đồng thời tiếp thu các ý mà đoàn thẩm định đã đề ra.

Trước đó, Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại hai xã Cao Minh và Ngọc Thanh./.

 

Một số hình ảnh đoàn đi kiểm tra thực tế

Nguyễn Hiền

Ngày đăng: 26/04/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*