Thời sự tổng hợp

Phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2019.

 

Sáng ngày 24/4/2019, tại Trung tâm hội nghị thành phố, UBND thành phố Phúc Yên tổ chức phiên họp giao ban thường kỳ tháng 4 năm 2019 để nghe các đơn vị báo cáo và thảo luận một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đoàn Văn Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đã nghe và cho ý kiến về các nội dung báo báo: Báo cáo tình hình thực hiện xây dựng cơ bản 4 tháng đầu năm 2019; Báo cáo tiến độ thực hiện đấu gía đất và công tác chi trả đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn thành phố; Báo cáo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB các dự án trên địa bàn thành phố; Báo cáo công tác chuẩn bị hồ sơ thẩm định chương trình nông thôn mới của thành phố Phúc Yên.

 

 

Hình ảnh phiên họp

Năm 2019, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 trên địa bàn thành phố, tổng là 366,222 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 180,561 tỷ đồng; ngân sách thành phố 179,984 tỷ đồng; ngân sách xã, phường 5,677 tỷ đồng, trong 4 tháng đầu năm 2019,  UBNB thành phố đã thẩm định phê duyệt quyết toán hoàn thành 06 dự án, giải ngân vốn là 41,355 tỷ đồng đạt 11,3%. Công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, trả nợ đất dịch vụ cho nhândân,thực hiện các dự án là nhiệm vụ quan trọng để đẩy nhanh tiến độ các dự án.Toàn thành phố hiện có 54 công trình, dự án cho thấy, tình hình thực hiện công tác GPMB trên địa bàn khó khăn do nhiều nguyên nhân, làm chậm tiến độ các dự án, đòi hỏi các cấp, các ngành phải có sự phối hợp chặt chẽ và những giải pháp cụ thểđể tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng  mặt bằng và trả nợ đất dịch vụ cho nhân dân.Phòng Kinh tế báo cáo, hiện nay, trên địa bàn thành phố, dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 5 xã, phường, vì vậy cần tiếp tục quyết liệt trong công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, hướng dẫn các hộ chăn nuôi cần thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc theo đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi, giảm thiệt hại cho người chăn nuôi.

Kết luận phiên họp, đồng chí Đoàn Văn Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Ban Quản lý dự án có văn bản báo cáo cụ thể chi tiết từng nội dung khó khăn, tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng của các công trình, dự án trên địa bàn thành phố, nhanh chóng giải ngân nguồn vốn các dự án, đề nghị các phòng, ban, chuyên môn, UBND các xã, phường phối hợp đẩy nhanh tiến độ chi trả đất dịch vụ cho nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch tả lợn Châu phi, giảm thiệt hại cho người chăn nuôi. Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình Nông thôn mới thành phố Phúc Yên chuẩn bị hồ sơ thẩm tra làm việc với Văn phòng điều phối Trung ương về khảo sát thực tế thành phố Phúc Yên, đề nghị công nhận Phúc Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới. Đồng chí Chủ tịch cũng yêu cầu các phòng, ban, đoàn thể, UBND các xã, phường tiếp tục tăng cường công tác thu gom, xử lý rác thải, đảm bảo cảnh quan môi trường.

XuânNguyễn

Ngày đăng: 24/04/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*