Thời sự tổng hợp

Phúc Yên đẩy nhanh tiến độ thu thập thông tin tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Với 177 địa bàn điều tra, trong đó 165 địa bàn thường và 12 địa bàn đặc thù, trên 29 nghìn hộ dân tại 10 xã, phường, thành phố Phúc Yên đã tuyển chọn 137 điều tra viên và 10 tổ trưởng tiến hành cuộc tổng điều tra Dân số và Nhà ở trên địa bàn năm 2019. Tính đến thời điểm này, thành phố Phúc Yên đã thu thập thông tin xong gần 13 nghìn hộ dân, đạt trên 44%.

 

Trước khi tiến hành cuộc Tổng điều tra, thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các điều tra viên. Đây là lần tổng điều tra đầu tiên sử dụng hình thức thu thập thông tin bằng điều tra phiếu điện tử cài đặt trên điện thoại thông minh, máy tính bảng.

Kể từ ngày ra quân tổng điều tra (1/4/2019) đến nay, cùng với giám sát viên cấp tỉnh, giám sát viên thành phố và tổ trưởng điều tra xã, phường đã chủ động kiểm tra, giám sát và gặp gỡ các điều tra viên để kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc; lập nhóm zalo để phản ánh tồn tại, hạn chế và chia sẻ kinh nghiệm giữa các điều tra viên trên địa bàn … phấn đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra.

 

Lan Phương

Ngày đăng: 10/04/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*