Thời sự tổng hợp

Phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2019.

Sáng ngày 19/3/2019, tại Trung tâm hội nghị thành phố, UBND thành phố Phúc Yên tổ chức phiên họp giao ban thường kỳ tháng 3 năm 2019 để nghe các đơn vị báo cáo và thảo luận một số nội dung trong chương trình công tác. Đồng chí Đoàn Văn Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp.

 

Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã được nghe và cho ý kiến vào một số nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019; Báo cáo tiến độ giải quyết đất dịch vụ, trả đất cho nhân dân và tình hình vi phạm lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trong tháng 3 năm 2019.

Năm 2019, với chủ đề công tác năm “Tăng cường công tác quản lý, chỉnh trang đô thị Thành phố; Tiếp tục đẩy mạnh công tác GPMB, tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng đô thị; Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp”, ngay từ đầu năm UBND Thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực. Tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố trong 3 tháng đầu năm về cơ bản được ổn định và tăng trưởng, các chỉ tiêu pháp lệnh cơ bản hoàn thành. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 3 tháng đầu năm (theo giá SS năm 2010) ước đạt 74 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng trên địa bàn ước đạt 23.294 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ trên địa bàn ước đạt 1.300 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện hết quý I/2019 là 169 tỷ đồng bằng 30% so với dự toán và bằng 107% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội ổn định và phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Kết luận phiên họp, đồng chí Đoàn Văn Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị rà soát, tổng hợp số hoàn thành báo cáo kinh tế, xã hội quý I năm 2019; đề nghị UBND các các xã, phường, các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh công tác phối hợp tham mưu các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ giải quyết đất dịch vụ, trả đất cho nhân dân trên địa bàn theo quy định.

Lan Phương

 

Ngày đăng: 22/03/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*