Thời sự tổng hợp

Họp Ban chỉ đạo giải quyết trả đất dịch vụ cho nhân dân.

Sáng ngày 8/3/2019, Thường trực Thành ủy Phúc Yên tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo giải quyết trả đất dịch vụ và trả nợ đất cho nhân dân trên địa bàn thành phố Phúc Yên. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Phúc Yên.

 

Toàn cảnh phiên họp

Tại cuộc họp, Thường trực Thành ủy đã nghe đại diện UBND thành phố báo cáo kết quả, tiến độ và các giải pháp giải quyết đất dịch vụ và trả nợ đất cho nhân dân trên địa bàn thành phố.

Tổng diện tích đất dịch vụ cần chi trả cho nhân dân trên địa bàn thành phố là 15,24 ha với 3.744 hộ. Tính đến ngày 01/3/2019, diện tích đất dịch vụ  đã chi trả cho nhân dân là 12,47 ha với 2.237 hộ, đạt 81,86% tổng diện tích đất dịch vụ cần chi trả trên địa bàn. Phúc Yên là một trong các đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác chi trả đất dịch vụ cho nhân dân, vượt so với chỉ tiêu đề ra. Hiện nay, tổng diện tích đất chi trả cho người dân của thành phố Phúc Yên còn khoảng 2,76 ha với 1.047 hộ.

Tại phiên họp, lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố và UBND các xã, phường đã thảo luận và đưa ra nhiều tồn tại, hạn chế và những khó khăn gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện việc chi trả đất dịch vụ cho nhân dân, đặc biệt là trong công tác đến bù, giải phóng mặt bằng. Đồng thời, đưa ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Phúc Yên yêu cầu: Văn phòng Thành ủy tham mưu kiện toàn BCĐ chi trả đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn. Đồng chí nhấn mạnh, việc chi trả đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn hiện nay là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đề nghị UBND thành phố, UBND các xã, phường và cơ quan chuyên môn cần tập trung thực hiện quyết liệt; tăng cường công tác phối hợp, tham mưu, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ trả đất cho nhân dân thiết thực, sâu sát. Đề nghị thành phố chọn phường Tiền Châu là đơn vị làm điểm trong công tác chi trả đất dịch vụ trên địa bàn.

Lan Phương

Ngày đăng: 08/03/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*