Thời sự tổng hợp

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã Cao Minh, nhiệm kỳ 2019-2024

Sáng ngày 07/3/2019, Ủy ban MTTQ xã Cao Minh tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự Đại hội có đồng chí Lưu Văn Giang, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ thành phố Phúc Yên. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã; các ngành, đoàn thể, trường học và cán bộ các thôn, một số cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn xã Cao Minh.

 

Hình ảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2013-2018, công tác Mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã không ngừng được củng cố và phát triển. Ủy ban MTTQ xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện khối đại đoàn kết toàn dân với các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”… Đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng xây dựng nông thôn mới như: hiến đất làm đường giao thông nông thôn là 3.671,7m2 đất, với tổng số tiền là 1,45 tỷ đồng, huy động 3.981 ngày công  của nhân dân làm các công trình cộng đồng, vận động quỹ vì người nghèo hỗ trợ xây mới và sửa chữa được 13 ngôi nhà tình nghĩa với số tiền trên 380 triệu đồng, giảm hộ nghèo xuống còn 1,4% so với đầu nhiệm kỳ là 2,37%, hàng năm, kết quả bình xét gia đình văn hóa đạt 89%.

Tại Đại hội đã đề ra mục tiêu, chương trình hành động của Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2019-2024, trong đó tập trung vào việc tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy đại đoàn kết dân tộc; thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện; đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ trong tình hình mới...

 

Đ/c Lưu Văn Giang, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lưu Văn Giang, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ thành phố đã ghi nhận, biểu dương những thành tích và đóng góp của Ủy ban MTTQ xã Cao Minh trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban MTTQ xã Cao Minh tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024 đề ra; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh góp phần xây dựng xã Cao Minh ngày càng vững mạnh. 

 

Ủy viên MTTQ xã Cao Minh ra mắt tại Đại hội

Đại hội đã hiệp thương cử 33 ông, bà tham gia vào ủy viên, Ủy ban MTTQ xã Cao Minh nhiệm kỳ 2019-2024, cử 8 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu MTTQ VN thành phố Phúc Yên nhiệm kỳ 2019-2024.

Xuân Nguyễn

Ngày đăng: 07/03/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*