Thời sự tổng hợp

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

 Sáng ngày 6/3/2019, Ban Thường vụ Thành ủy Phúc Yên tổ chức hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Dự hội nghị, có các đồng chí: Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Phúc Yên; Đỗ Tràng Quảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Đoàn Văn Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố. Cùng dự có các đồng chí trong Ban thường vụ Thành ủy, ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố; trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể thành phố, lãnh đạo, chuyên viên các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Văn phòng Đảng ủy các xã, phường; Bí thư các Chi, Đảng bộ cơ quan trực thuộc Thành ủy; các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Toàn cảnh hội nghị

Đảng bộ thành phố Phúc Yên có 37 chi, đảng bộ trực thuộc ( 23 đảng bộ và 14 chi bộ) với trên 5.600 đảng viên. Trong năm 2018, các cấp ủy đảng từ thành phố đến các chi, đảng bộ luôn quan tâm chú trọng lãnh đạo thực hiện cuộc vận động xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh (TSVM) trên toàn thành phố. Gắn công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh với cuộc vận động “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng chi, đảng bộ TSVM. Qua công tác xây dựng chi, đảng bộ TSVM, hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được củng cố và thực hiện tốt hơn chức năng nhiệm vụ của mình. Việc phát động thi đua, quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên đạt kết quả tốt, tạo thuận lợi cho cấp ủy cơ sở tổ chức thực hiện.

Thành ủy và cấp ủy các cấp đã thực hiện tốt các nội dung trong công tác lãnh, chỉ đạo xây dựng chi, đảng bộ TSVM. Vì vậy công tác xây dựng chi, đảng bộ TSVM của thành phố ngày càng được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị cũng như lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Qua tổ chức thi đua, kết quả đạt được trong xây dựng chi, đảng bộ TSVM đã góp phần vào sự phát triển chung của toàn thành phố, đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng. Các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên đã từng bước nhận thức được tầm quan trọng trong công tác xây dựng chi, đảng bộ TSVM. Từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố.

 

Đ/c Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Phúc Yên kết luận tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Phúc Yên đã biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng chi, đảng bộ TSVM của thành phố trong năm vừa qua. Đồng chí cũng chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế và đề nghị các chi, đảng bộ cần quan tâm và làm tốt một số nội dung: Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao trình độ lý luận chính trị, coi trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên  và nhân dân, gắn công tác giáo dục chính trị tư tưởng với cuộc vận động “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao năng lực lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, năng lực lãnh đạo, điều hành của chính quyền các cấp, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội để hoàn thành nhiệm vụ được giao; Đổi mới nội dung cũng như chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ; tăng cường kết nạp đảng viên trẻ và nâng cao chất lượng Đảng viên; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và tự kiểm tra nhằm đánh giá kết quả thi đua, nhân rộng những điển hình tiên tiến; phát hiện những tồn tại, hạn chế để khắc phục kịp thời nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đại phương.

 

  

 

Các đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Phúc Yên; Đỗ Tràng Quảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Đoàn Văn Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen cho các tập thể và các nhân

Nhân dịp này, Thành ủy Phúc Yên đã tặng giấy khen cho 06 Chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy đạt TSVM tiêu biểu năm 2018, 10 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đạt TSVM tiêu biểu 5 năm liền và 21 đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền./.

Nguyễn Hiền

Ngày đăng: 06/03/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*