Thời sự tổng hợp

Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Phúc Yên tổ chức Hội tổng kết thực hiện nhiệm vụ 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 2019

Chiều ngày 24/1/2019, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Phúc Yên tổ chức Hội nghị nghe và cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo của UBND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy; đồng chí Đỗ Tràng Quảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Đoàn Văn Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên UBKT Thành ủy; lãnh đạo một số phòng, ban, ngành của thành phố

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Đ/c Đoàn Văn Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ 2018 và phương hướng 2019

Trong năm 2018, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, sự nỗ lực của doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 của thành phố tiếp tục có mức tăng trưởng. Tổng giá trị sản xuất của các ngành kinh tế tăng bình quân 8,32% so với cùng kỳ; trong đó ngành công nghiệp, xây dựng  tăng 8,37%; các ngành dịch vụ tăng 7,85%; ngành nông lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,16%. Cơ cấu kinh tế cuối năm 2018 là công nghiệp, xây dựng chiếm 95% - dịch vụ chiếm 4,46% - nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 0,52%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố ước đạt 23.925 tỷ đồng, đạt 93% dự toán tăng 6% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách ước đạt 681,0 tỷ đồng tăng 7% so với cùng kỳ. Chi ngân sách tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và đáp ứng kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, hệ thống chính quyền 2 cấp được kiện toàn, củng cố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. MTTQ và các đoàn thể đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của thành phố và chương trình công tác của cấp ủy, phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động của địa phương; xây dựng và củng cố tổ chức ngày càng phát triển, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh. 

Các đại biểu dự hội nghị đã nhất trí với các nội dung báo cáo và chương trình làm việc của Ban thường vụ và Ban chấp hành Đảng bộ thành phố năm 2019. Đồng thời thảo luận, đóng  góp một số ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018 và phương hướng, giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019.

 

Đ/c Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy kết luận tại hội nghị

 Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy đã đánh giá cao những thành tựu mà thành phố đạt được trong năm 2018 và cho ý kiến về một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 như: Đề nghị UBND thành phố, các phòng, ban, đơn vị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH để đưa ra các kế hoạch, chỉ tiêu KT-XH năm 2019 cho phù hợp với thực tế; các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, phòng ban rà soát các mục tiêu nhiệm vụ liên quan đến nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố, của các chi Đảng bộ, của ngành mình để xây dựng kế hoạch, tập trung mọi nguồn lực, chỉ đạo thực hiện trong năm 2019, để đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đại hội các cấp đã đề ra; BTV Thành ủy, BCHĐB thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nội dung trọng tâm như: Hoàn thiện và triển khai đề án phát triển thành phố Phúc Yên giai đoạn 2019 – 2025 và định hướng đến năm 2030; triển khai giải phóng mặt bằng xây dựng hà tầng; hoàn thành các điều kiện để Trung ương công nhận thành phố hoàn thành chương trình NTM vào tháng 6 năm 2019; tập trung chỉ đạo tiến độ GPMB, trả đất dịch vụ cho dân; giải quyết dứt điểm việc đơn thư khiếu nại tố cáo kéo dài trong nhân dân tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường công tác quản lý nhà Nước trên tất cả các lĩnh vực; tập trung hoàn thành các chỉ tiêu thu chi ngân sách; tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020; tăng cường công tác lãnh đạo Đảng; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, thực hiện tốt công tác tuyển quân và ra quân huấn luyện lực lượng vũ trang năm 2019./.

                                                          Nguyễn Hiền

Ngày đăng: 25/01/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*