Thời sự tổng hợp

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Phúc Yên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Ngày 08/01/2019, tại Thành ủy Phúc Yên, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Phúc Yên tổ chức Hội nghị lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015- 2020 nhằm kiểm điểm sự lãnh đạo của tập thể Ban chấp hành và cá nhân các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy năm 2018 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Phúc Yên; Đỗ Tràng Quảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Đoàn Văn Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

 

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Tràng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã thông qua Báo cáo kiểm kiểm tập thể BCH Đảng bộ thành phố năm 2018.

Năm 2018, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết Luận của cấp trên và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên. Chủ động đề ra nhiều chủ trương, giải pháp hữu hiệu, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đã đề ra trong năm. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện trên tất cả các mặt công tác và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Kinh tế của thành phố tiếp tục có mức tăng trưởng; văn hóa xã hội được phát huy tốt, quốc phòng - an ninh được củng cố và giữ vững; hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở được quan tâm, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

 

Đ/c Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Phúc Yên quán triệt nội dung kiểm điểm

Quán triệt yêu cầu, nội dung kiểm điểm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Mạnh đề nghị kiểm điểm phải thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và theo hướng dẫn của cấp trên. Trên  cơ sở đó chỉ rõ kết quả đạt được, tồn tại hạn chế, đặc biệt là kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra, đề ra giải pháp khắc phục có tính khả thi. Kiểm điểm phê bình và tự phê bình trên tinh thần xây dựng, dân chủ, khách quan, giúp nhau cùng tiến bộ, tránh xuê xoa, nể nang, hình thức.

Trên tinh thần khách quan, dân chủ, thẳng thắn, tập thể Ban Chấp hành và từng cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban thường vụ thành ủy đã nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc, đánh giá kết quả và những tồn tại, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Hội nghị cũng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Phúc Yên.

 

Lãnh đạo Thành phố bỏ phiếu tín nhiệm giữa nhiệm

kỳ đối với thành viên Ban Thường vụ Thành ủy

Lan Phương

Ngày đăng: 08/01/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*